Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

    Đề thi học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số 95 đọc là:

Quảng cáo

 A. Chín mươi năm

 B. Chín lăm

 C. Chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 - 20 = ... Kết quả của phép tính là:

 A. 10

 B. 20

 C. 30

Câu 3. Tìm x, biết: x - 45 = 13

 A. x = 32

 B. x = 58

 C. x = 68

Câu 4. Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

 A. 15

 B. 33

 C. 38

Câu 5. 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 9

 B. 90

 C. 900

Câu 6. Hình vẽ bên có:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

 A. 3 hình chữ nhật

 B. 4 hình chữ nhật

 C. 5 hình chữ nhật

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

  a) 65 + 26

  b) 46 + 54

  c) 93 – 37

  d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính nhanh:

  48 + 49 -9 - 8

  24 + 65 - 4 – 5

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ.

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. C

II. TỰ LUẬN:

Câu 7.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Câu 8.

Quảng cáo

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

  42 - 7 = 35 (lít)

    Đáp số: 35 lít dầu

Câu 9. Tính nhanh:

  48 + 49 - 9 - 8 = (48 -8) + (49 – 9) = 40 + 40 = 80

  24 + 65 - 4 – 5 = (24 – 4) + (65 – 5) = 20 + 60 = 80

Câu 10.

Phép tính:

  10 – 5 = 5

  50 – 25 = 25

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên