Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

    Môn Địa Lí lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trên các vùng núi cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc:(1 điểm)

A. Mông       B. Dao       C. Thái       D. Mường

Câu 2. Dân cư nước ta phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc ở vùng:(1 điểm)

A. Hải đảo        B. Miền núi

C. Trung du       D. Đồng bằng

Câu 3. Giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp:(1 điểm)

   A. Phân bố lại dân cư và lao động.

   B. Đa dạng các hoạt động kinh tế nông thôn.

   C. Đa dạng các loại hình đào tạo nghề.

   D. Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.

Câu 4. Nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau trong một năm là nhờ:(1 điểm)

   A. Nhiều diện tích đất phù sa.

   B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

   C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

   D. Nguồn sinh vật phong phú.

Câu 5. Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng:(1 điểm)

   A. Độc canh cây hoa màu sang đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.

   B. Độc canh cây lương thực sang đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.

   C. Độc canh cây công nghiệp sang đa dạng cơ cấu cây lương thực và cây trồng.

   D. Độc canh cây lúa sang đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.

Phần tự luận

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người.

Câu 2. Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm 1954 1965 1979 2003 2011 2013 2016
Số dân 23,8 34,9 52,7 80,9 87,8 89,8 92,7

- Giả sử diện tích nước ta không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua các năm.

- Rút ra nhận xét cần thiết.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Trên các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người dân tộc Mông. Người dân tộc Mông ở Việt Nam hiện nay có trên 1 triệu người.

Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, các khu đô thị và ven biển còn ở vùng trung du và miền núi, hải đảo dân cư tập trung thưa thớt.

Đáp án: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Một số biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là: Phân bố lại dân cư và lao động, đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn, đa dạng các loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Nhờ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên ở nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau trong môt năm, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: B.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng chủ yếu từ độc canh cây lúa sang đẩy mạnh sản xuất nhiều loại cây công nghiệp và cây trồng khác.

Đáp án: D.

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang dân cư (trang 15), xác định kí hiệu đô thị có số dân trên 1 000 000 người: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Câu 2: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân số = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm 1954 1965 1979 2003 2011 2013 2016
Số dân 72 105 159 244 265 271 279

Nhận xét: Mật độ dân số tăng qua các năm (dẫn chứng).

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 9 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 9 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 9 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dia-li-9-hoc-ki-1.jsp