Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Bài 1: (2 điểm) Đưa các thừa số ra ngoài dấu căn

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (2 điểm) Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a) x√5 với x ≥ 0

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: (6 điểm) Rút gọn biểu thức:

a) √(9a) + √(25a) - √(49a) với a ≥ 0

b) √75 + √48 - √300

c) (2√3 + √5) √3 - √60

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= 2|a-3|

= 2(3-a) (do a < 3)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

a) x√5 với x ≥ 0

= √(5x2)

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

a) √(9a) + √(25a) - √(49a) với a ≥ 0

= 3√a + 5√a - 7√a

= √a

b) √75 + √48-√300

= √(25.3) + √(16.3) - √(100.3)

= 5√3 + 4√3 - 10√3

= -√3

c) (2√3 + √5) √3-√60

= 6 + √15 - 2√15

= 6 - √15

Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp