Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:

Quảng cáo

A. 3       B. – 3       C. ± 3       D. 81

Câu 2: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: √(x2 ) = 5 thì x bằng:

A.5       B.±25       C.-5       D.±5

Câu 4: Phương trình √x = a vô nghiệm với:

A.a > 0       B.a = 0       C.a < 0       D. mọi a

Quảng cáo

Câu 5: Kết quả phép tính Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.3 - 2√5       B.√5 - 2       C.2-√5       D.Kết quả khác

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

1.A 2.C 3.D 4.C 5.B

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= 3|b - 2|

= 3(2 - b) (do b < 2)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

e) (√28 - 2√14 + √7) √7 + 7√8

= (2√7 - 2√14 + √7) √7 + 14√2

= (3√7 - 2√7.√2) √7 + 14√2

= 21 - 14√2 + 14√2

= 21

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp