Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là:

Quảng cáo

A. 4       B. –4      C. ±4       D. 256

Câu 2: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A. x - 1       B. 1 - x       C.|x - 1|       D.(x-1)2

Câu 4: Kết quả của phép tính √8:√2 là:

A.4       B.2       C.2√2       D.√2

Quảng cáo

Câu 5: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có giá trị là:

A.√2 - 3       B. -1       C.7       D.3-√2

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (5 điểm)

1. A 2.D 3.C 4.B 5.D

Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

= 3 + |√5-1| - 3√5

= 3 + √5-1 - 3√5

= 2 - 2√5

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp