Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Bài 1: (4 điểm) Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) √(160b) + 2 √(40b) - 3 √(90b) với b ≥ 0

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Bài 1: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi:

4 - 2x ≥ 0 ⇔ 2x ≤ 4 ⇔ x ≤ 2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi:

x2 - 16 ≥ 0 ⇔ x2 ≥ 42 ⇔ |x| ≥ 4

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) √(160b) + 2 √(40b) - 3 √(90b) với b ≥ 0

= √(16.10b) + 2 √(4.10b) - 3. √(9.10b)

Quảng cáo

= 4 √(10b) + 4 √(10b) - 9 √(10b)

= -√(10b)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= |3 - 2 √2| + |3 + 2 √2|

= 3 - 2 √2 + 3 + 2 √2

= 6

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= | √5 - √2| - | √5 + √2|

= √5 - √2 - (√5 + √2)

= √5 - √2 - √5 - √2

= -2 √2

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp