Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là:

Quảng cáo

A.24π cm2       B.12π cm2       C.6π cm2       D.36π cm2

Câu 2: Hình trụ có chiều cao 4/π cm, bán kính đáy 4 cm thì thể tích là:

A.16 cm3       B.32 cm3       C.64 cm3       D.128 cm3

Câu 3: Hình nón có bán kính đáy 7cm và đường sinh 10 cm thì diện tích toàn phần là:

A.70π cm2       B.119π cm2       C.109π cm2       D.77π cm2

Câu 4: Hình nón có thể tích là 50π cm3 , chiều cao là 6 cm thì có bán kính đáy là:

Quảng cáo

A. 3 cm       B. 4 cm       C. 5 cm       D. 6cm

Câu 5: Hình nón có bán kính đáy 6 cm, chiều cao 8 cm thì độ dài đường sinh là:

A. 4 cm       B. 6 cm       C. 8 cm       D. 10 cm

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình trụ có chu vi đáy 15 cm2 ; chiều cao 4 cm là:

A.60 cm2       B. 40 cm2       C. 20 cm2       D. 30 cm2

Câu 7: Một mặt cầu có diện tích bằng 36π cm2 thì bán kính của nó bằng:

A. 4 cm       B. 3 cm       C. 6 cm       D. 5 cm

Câu 8: : Một hình trụ và hình nón có cùng chiều cao và đáy. Tỷ số thể tích giữa hình trụ và hình nón là:

A. 2       B. 1/2       C. 1/3       D. 3

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.C
5.D 6.A 7.B 8.D

Sử dụng các công thức sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-4.jsp