Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp ánĐề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Đề thi môn: Vật Lí

Năm học: .....

Thời gian: 150 phút

Tải xuống

Câu 1. (3,0 điểm)

      Một chiếc ca nô chuyển động trên quãng sông thẳng nhất định AB, người lái ca nô nhận thấy: Để đi hết quãng sông, những hôm nước sông chảy thì thời gian ca nô khi xuôi dòng từ A đến B ít hơn thời gian những hôm nước sông đứng yên là 9 phút, còn khi ngược dòng từ B về A hết khoảng thời gian là 1 giờ 24 phút.

      Tính thời gian ca nô chuyển động từ A đến B những hôm nước sông yên lặng. Coi tốc độ dòng nước những hôm nước sông chảy đối với bờ là không đổi và công suất ca nô luôn luôn ổn định.

Câu 2. (4,0 điểm)

      Thanh AB không đồng chất dài AB = L, trọng lượng P, có trọng tâm G cách đầu A là 0,6L. Đầu A của thanh tựa vào bức tường thẳng đứng, còn trung điểm M của thanh được buộc bằng sợi dây MC cột vào tường (Hình 1). Khi thanh cân bằng hợp với tường góc 60o và CA = L.

1. Hãy phân tích và biểu diễn các lực tác dụng vào thanh AB.

2. Tính độ lớn các lực tác dụng lên thanh AB theo P.

3. Xác định hệ số ma sát k giữa thanh và tường để thanh cân bằng. Biết lực ma sát giữ thanh đứng yên được tính theo công thức Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án trong đó N là áp lực.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Câu 3. (3,0 điểm)

       Cho hai bình cách nhiệt hoàn toàn với môi trường ngoài. Người ta đổ vào mỗi bình 300g nước, bình 1 nước có nhiệt độ +55,6 oC và bình 2 nước có nhiệt độ +30 oC. Bỏ qua sự mất nhiệt khi đổ, khi khuấy và nhiệt dung của 2 bình.

1. Lấy ra 100 g nước từ bình 1 đổ sang bình 2 rồi khuấy đều. Tính nhiệt độ của nước ở bình 2 khi cân bằng nhiệt.

2. Từ bình 2 (khi đã cân bằng nhiệt) lấy ra 100 g nước đổ sang bình 1 rồi khuấy đều. Tính nhiệt độ của nước ở bình 1 khi cân bằng nhiệt và hiệu nhiệt độ giữa 2 bình khi đó.

3. Cứ đổ đi đổ lại như thế với cùng 100 g nước lấy ra. Tìm số lần đổ từ bình 2 sang bình 1 để hiệu nhiệt độ của nước trong hai bình khi cân bằng nhiệt là 0,4 oC.

Câu 4. (4,0 điểm)

       Cho mạch điện như hình 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị không đổi là U = 18 V. Đèn dây tóc Đ trên đó có ghi 12V-12W. Các điện trở Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án và biến trở Rx. Khoá K, dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể.

1. Thay đổi giá trị của biến trở Rx để đèn sáng bình thường. Tìm giá trị của điện trở Rx trong các trường hợp:

a) Khoá K mở.

b) Khoá K đóng. Trong trường hợp này, số chỉ ampe kế bằng bao nhiêu?

2. Khoá K đóng, biến trở có giá trị Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án . Thay bóng đèn trên bằng một bóng đèn khác mà cường độ dòng điện IĐ qua bóng đèn phụ thuộc vào hiệu điện thế UĐ ở hai đầu bóng đèn theo hệ thức Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án (Trong đó UĐ đơn vị đo bằng vôn, IĐ đơn vị đo bằng ampe). Tìm hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Câu 5. (4,0 điểm)

       Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f, cách tiêu điểm gần nó nhất một khoảng 1,5f cho ảnh thật S’ cách tiêu điểm gần S’ nhất là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án cm.

1. Xác định vị trí ban đầu của S đối với thấu kính và tiêu cự f của thấu kính.

2. Cho điểm sáng S nằm trên trục chính, ngoài tiêu điểm và cách thấu kính một khoảng là d. Khi S chuyển động theo phương lập với trục chính một góc α = 60o theo hướng tiến lại gần thấu kính thì phương chuyển động của ảnh thật lập với trục chính một góc β = 30o. Tính d.

3. Đặt thấu kính trên trong khoảng giữa hai điểm sáng A và B sao cho A, B nằm trên trục chính của thấu kính, cách nhau một đoạn 72 cm và ảnh A’ của A trùng với ảnh B’ của B. Sau đó, cố định vị trí của A, B và tịnh tiến thấu kính theo phương vuông góc với trục chính với tốc độ không đổi v = 4 cm/s. Xác định tốc độ chuyển động tương đối của A’ so với B’.

Chú ý: Học sinh được sử dụng trực tiếp công thức thấu kính khi làm bài.

Câu 6. (2,0 điểm) Cho các dụng cụ sau:

+ 01 thanh than chì AB (đồng chất và có kích thước, hình dạng như ruột một chiếc bút chì).

+ 01 ampe kế một chiều.

+ 01 vôn kế một chiều.

+ 01 nguồn điện một chiều.

+ 01 điện trở Ro.

+ 01 thước thẳng (có độ chia nhỏ nhất đến 1 mm).

+ 01 cuộn chỉ sợi mảnh.

+ 04 đoạn dây dẫn một đầu có phích cắm, đầu còn lại được tách vỏ cách điện.

+ Các dây nối, bảng mạch điện, khóa K.

Yêu cầu: Hãy đề xuất phương án đo điện trở suất của thanh than chì AB (cơ sở lý thuyết và các bước tiến hành thí nghiệm).

———— HẾT————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh: …………………

Hướng dẫn chấm bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Bắc Giang

Câu 1: (3,0 đ)

- Gọi độ dài quãng sông, vận tốc ca nô, vận tốc của nước sông lần lượt là S = AB, v, u.

- Thời gian ca nô chạy hết quãng sông khi nước sông đứng yên là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Thời gian ca nô chạy hết quãng sông khi xuôi dòng Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Theo bài ra ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Thời gian ca nô chạy hết quãng sông khi ngược dòng:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Chia vế với vế của (2) và (3) ta được: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Biến đổi và rút gọn ta được: 28u2 + 3v2 - 25uv = 0

- Chia cả 2 vế cho tích (v.u), ta được: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Đặt Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Với Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án thay vào (3), biến đổi

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Với Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án thay vào (3), biến đổi Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Cả 2 nghiệm đều được chấp nhận.

Câu 2: (4,0 đ)

1

Các lực tác dụng vào thanh AB được phân tích như hình vẽ.

+ Trọng lực: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Lực căng: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Phản lực: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Lực ma sát: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

(Hình vẽ đúng: 0,5 điểm; kể tên các lực đúng: 0,5 điểm)

2

Vì AB = AC = L và Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án nên DACB đều. Do đó Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Từ điều kiện cân bằng của thanh AB đối với trục quay A, ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Điều kiện cân bằng lực, ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Chiếu (2) lên Ox: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Chiếu (2) lên Oy: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

3

Theo đầu bài: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Vậy: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Câu 3: (3,0 đ)

1

- Gọi nhiệt dung của nước là c.

Nhiệt độ ban đầu của bình 1 là t01 = 55,6 oC, nhiệt độ ban đầu của bình 2 là t02 = 30 oC, lượng nước chuyển là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án .

Sau lần đổ thứ nhất, nhiệt độ bình 1 là 55,6 oC, gọi nhiệt độ bình 2 là t1.

- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt đối với bình 2:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Suy ra nhiệt độ: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

2

- Sau lần đổ thứ hai, nhiệt độ bình 2 là 36,4oC, gọi nhiệt độ bình 1 là t2.

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt đối với bình 1:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Suy ra: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Hiệu nhiệt độ 2 bình

3

- Đặt

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Dễ dàng thấy rằng để tìm hiệu nhiệt độ của hai bình sau lần đổ thứ 3 và thứ 4: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Như vậy, cứ mỗi lần đổ đi đổ lại thì hiệu nhiệt độ hai bình thay đổi

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Sau n lần đổ từ bình 2 sang bình 1, ứng với lần đổ thứ 2n thì hiệu nhiệt độ 2 bình

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Để hiệu nhiệt độ bằng 0,4oC, hay Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án suy ra 2n = 64 = 26 suy ra n = 6.

Kết luận: Sau 6 lần đổ từ bình 2 sang bình 1 hoặc với lần đổ thứ 12 nếu tính số lần đổ của cả 2 bình.

Câu 4: (4,0 đ)

a) K mở [(R1 nt R2)//Đ] nt Rx

Đèn sáng bình thường Uđ = U12 = 12V, Iđ = 1A,

Suy ra I12 = 1A

Ix = Iđ + I12 = 2A

Ux = U - Uđ = 6V suy ra Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

b) K đóng [(Đ nt (R2 // Rx)] // R1,

- Vì đèn sáng bình thường: Uđ = U12 = 12V, Iđ = 1A

Ux = U2 = U - Uđ = 6V, I2 = 2/3A,

Ix = Iđ - I2 = 1/3A, suy ra Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án suy ra I1 = 6A

- Số chỉ ampe kế IA = I1 + I2 = 20/3A

- K đóng Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

- Phương trình Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án ; có nghiệm UĐ = 3V; UĐ = -3,6 (loại)

Câu 5: (4 điểm)

1

Ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Vậy: f = 20 cm, d = 50 cm.

2

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Nguồn sáng S đi qua trục chính tại điểm nằm ngoài tiêu cự cho ta ảnh thật .

Ký hiệu OS = d, OS' = d',

Từ hình vẽ ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án thay vào ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Thay các giá trị đã cho ta được Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

3

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Do 2 điểm A, B nằm 2 bên thấu kính và ảnh của A, B trùng nhau nên tính chất ảnh của chúng khác nhau.

Giả sử A cho ảnh thật A’ và B cho ảnh ảo B’

Gọi d'A, d'B lần lượt là các giá trị ứng với vị trí của ảnh A’, B’.

Ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

với dB = 72 – dA (cm) (2)

+ Để A’ trùng với B’thì (3)

Từ (1), (2) & (3) ⟹ dA = 60 cm, dB = 12 cm, (thỏa mãn giả thiết )

+ A’, B’ chuyển động ngược chiều nhau, với tốc độ của A’, B’ đối với A lần lượt là

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Tốc độ tương đối của A’ so B’: V'AB = V'A + V'B = 12 cm/s.

Câu 6: (2,0 đ)

1 Cơ sở lý thuyết

Điện trở của thanh than chì: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Dùng sợi chỉ mảnh có chiều dài L cuốn N vòng sát nhau quanh thanh than chì: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Thay vào (1) ta được: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

+ Dùng thước thẳng đo chiều dài L của đoạn chỉ và đếm số vòng chỉ đã cuốn.

+ Đo điện trở R (dùng vôn kế (đo U) và ampe kế (đo I)).

+ Dùng thước thẳng đo chiều dài l của thanh than chì phần có điện trở R.

+ Bảng số liệu: N = …… (vòng); L = …… (m); I = ….. (A)

(Bảng số liệu ở dưới)

2 Các bước tiến hành

Bước 1: Dùng sợi chỉ mảnh cuốn N vòng sát nhau quanh AB, dùng thước thẳng đo chiều dài L của đoạn chỉ đó. Ghi các giá trị N, L vào bảng số liệu. Mắc mạch điện như hình vẽ (các vị trí dây nối với thanh than chì phải cuốn nhiều vòng để hạn chế điện trở tiếp xúc). Đóng khóa K, ghi số chỉ của ampe kế vào bảng số liệu.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Bước 2: Dùng thước thẳng đo chiều dài l, ghi vào bảng số liệu. Đóng khóa K, ghi số chỉ của vôn kế vào bảng số liệu.

Bước 3: Thực hiện lại bước 2 với ít nhất hai giá trị khác nhau của l.

Bước 4: Tính toán và xử lí số liệu, viết kết quả đo được:

- Tính giá trị: p1; p2; p3 ở mỗi lần đo.

- Tính giá trị trung bình điện trở suất của thanh than chì:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Bảng số liệu

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Bắc Giang có đáp án

Chú ý khi chấm bài:

- Thí sinh làm đúng theo cách khác vẫn cho điểm tối đa của phần đó.

- Nếu sai hoặc thiếu đơn vị 1 lần thì trừ 0,25 điểm; trừ toàn bài không quá 0,5 điểm cho lỗi này.

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Vật Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.