Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp ánĐề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Đề thi môn: Vật Lí

Năm học: .....

Thời gian: 150 phút

Tải xuống

Câu 1 (1,5 điểm). Một người đứng tại điểm A trên bờ hồ phẳng lặng (hình vẽ), người này muốn tới điểm B trên mặt hồ. Khoảng cách từ b tới bờ hồ là BC = d, khoảng cách AC = S, người đó chỉ có thể bơi thẳng đều trên mặt nước với vận tốc v1 và chạy thẳng đều dọc theo bờ hồ với vận tốc là v2 (v1 < v2). Tìm quãng đường mà người náy phải đi để khoảng thời gian đi từ A đến B là nhỏ nhất.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Câu 2 (2,0 điểm). Cho hai nhiệt lượng kế có vở cách nhiệt, mỗi nhiệt kế này chứa một lượng chất lỏng khác nhau ở nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế lần lượt nhứng vào các nhiệt lượng kế trên, lần 1 vào nhiệt lượng kế 1, lần 2 vào nhiệt lượng kế 2, lần 3 vào nhiệt lượng kế 1,… quá trình cứ như thế nhiều lần. Trong mỗi lần nhúng, người ta chờ đến khi cân bằng nhiệt mới rút nhiệt kế ra khi đó số chỉ của nhiệt kế tương ứng với các lần trên là 800C, 160C, 780C, 190C.

1. Lần 5 nhiệt kế chỉ bao nhiêu?

2. Sau một số rất lớn lầ nhúng nhiệt kế theo trật tự như trên thì nhiệt kế chỉ bao nhiêu.

Bỏ qua sự mất mát nhiệt khi chuyển nhiệt kế từ nhiệt lượng kế này sang nhiệt lượng kế kia.

Câu 3 (3,0 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ bên. Hiệu điện thế UMN = 18V không đổi. Các điện trở Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án , điện trở của đèn là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án và R3 là biến trở có điện trở có giá trị thay đổi từ 0 đến Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án . Biết vôn kế và ampe kế là lý tưởng.

1. Cho Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án , tìm số chỉ của ampe kế , vôn kế và công suất tiêu thụ trên đèn khi đó.

2. Cho R3 thay đổi từ 0 đến Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án . Tìm R3 để:

a) Số chỉ của vôn kế là lớn nhất và nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đó.

b) Công suất tiêu thụ trên nó là lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. Bỏ qua điện trở các dây nối. Các điện trở không thay đổi theo thời gian.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Câu 4 (1,5 điểm). Một dây dẫn thuần trở có điện trở không thay đổi theo nhiệt độ. Khi dòng điện I1 = 2 A chạy qua dây dẫn này thì nó nóng đến nhiệt độ không đổi là t1 = 500C, khi dòng I2 = 4A chạy qua dây dẫn này thì nó nóng đến nhiệt độ không đổi là t2 = 1500C. Khi dây dẫn đạt nhiệt độ không đổi thì nhiệt lượng tỏa ra môi trường chung quanh tỉ lệ thuận ới độ chênh lệch nhiệt độ giữa dây và môi trường. Nhiệt độ môi trường không đổi

1. Gọi a và b là khoảng thời gian tương ứng từ lúc dòng điện I1 và I2 bắt đầu qua dây dẫn đến khi dây dẫn đạt nhiệt độ không đổi. Trong khoảng thời gian này coi như nhiệt lượng tỏa ra môi trường từ dây dẫn là không đáng kể. Chứng minh rằng a = b.

2. Cho dòng điện có cường độ I3 = 6A chạy qua dây dẫn trên thì dây dẫn nóng đến nhiệt độ không đổi là bao nhiêu?

Câu 5 (2,0 điểm). Cho quang hệ gồm hai thấu kính O1 và O2 được đặt đồng trục chính. Thấu kính O2 có tiêu cự f2 = 9cm, vật sáng AB vuông góc với trục chính của quang hệ, trước thấu kính O1 và cách O1 một khoảng d1 = 12 cm (A thuộc trục chí nh của quang hệ). Thấu kính O2 ở sau O1. Sau thấu kính O2 đặt một màn ảnh E cố định vuông góc với trục chính của quang hệ, cách O1 một khoảng a = 60 cm. Giữ vật AB, thấu kính O1 và màn ảnh E cố định, dịch thấu kính O2 dọc theo trục chính của quang hệ trong khoảng giữa thấu kính O1 và màn người ta tìm được hai vị trí của thấu kính O2 để ảnh của vật cho bởi quang hệ hiện rõ nét trên màn E. Hai vị trí này cách nhau 24 cm.

1. Tính tiêu cự của thấu kính O1.

2. Tịnh tiến AB trước thấu kính O1, dọc theo trục chính của quang hệ. Tìm khoảng

cách giữa hai thấu kính để ảnh của vật cho bới quang hệ có độ cao không phụ thuộc vào vị trí của vật AB.

———— HẾT————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh: …………………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 2013

Câu 1: (1,5 đ)

+ Gọi quãng đường DC có độ dài là: x

+ Độ dài quãng đường BD: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Thời gian người này đi từ A đến D rồi đến B là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Khi đó: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án có nghiệm x

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án có nghiệm

+ Khi đó Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Dẫn đến Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Đạt tại Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Quãng đường mà người nay phải đi thỏa mãn yêu cầu bài toán là :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Câu 2: (2,0 đ)

a, Sau lần nhúng thứ hai nhiệt độ của bình 1 là 800C, bình 2 và nhiệt kế là 160C.

+ Gọi nhiệt dung của bình 1, bình 2 và nhiệt kế lần lượt là q1, q2 và q.

+ Sau lần nhúng thứ ba vào bình 1 phương trình cân bằng nhiệt là :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Sau lần nhúng thứ tư vào bình 2 phương trình cân bằng nhiệt là :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Sau lần nhúng thứ năm vào bình 1 phương trình cân bằng nhiệt là :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

b, Sau một số lớn lần nhúng nhiệt kế ta coi như bài toán đổ hai chất lỏng vào nhau rồi thả nhiệt kế vào đó.

+ Khi đó phương trình cân bằng nhiệt là : q1(80 – t’) = (q2 + q)(t’ – 16)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Câu 3 : (3,0 đ)

1, Ta có sơ đồ mạch điện là: {[R1 // (R3ntĐ)]ntR2} // (R4ntR5) tất cả nối tiếp r. Có :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Dòng điện chạy qua mạch là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Khi đó : U// = I//.R// = 1,5.8 = 12 (v) = U45 = U123đ

+ Dẫn đến

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Do đó:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Vậy số chỉ của ampe kế là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Lại có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Số chỉ của vôn kế là: UED = U3 – U5 = 7 – 3 = 4 (v)

+ Công suất tiêu thụ của đèn là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

2a. Định R3 = x. Khi đó:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Dòng điện chạy qua mạch là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Khi đó :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Dẫn đến

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Do đó:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Lại có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Số chỉ của vôn kế là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Khi đó số chỉ của vôn kế nhỏ nhất là UED = 0 khi Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Số chỉ của vôn kế lớn nhất khi Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

b, Công suất tiêu thụ của R3 là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Xảy ra khi Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Câu 4: (1,5 đ)

1, Gọi:

Hệ số tỉ lệ của nhiệt lượng tỏa ra môi trường là k.

Nhiệt độ của môi trường là t0.

+ Khi dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là I1 thì :

I12R = k(t1 – t0)        ( 1)

+ Khi dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là I2 thì :

I22R = k(t2 – t0)        (2)

+ Lấy (1) chia cho (2) ta được :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Nhiệt lượng tỏa ra khi dây dẫn sử dụng dòng điện I1 trong thời gian a làm cho dây dây dẫn đó nóng đến 500C không đổi là :

I12Ra = mc(50 – t0)        (*)

+ Nhiệt lượng tỏa ra khi dây dẫn sử dụng dòng điện I2 trong thời gian b làm cho dây dây dẫn đó nóng đến 1500C không đổi là :

I22Rb = mc(150 – t0)        (**)

+ Lấy (*) chia cho (**) ta được :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

2, Khi dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là I3 = 6A thì :

I32R = k(t3 – t0) (3)

+ Lấy (1) chia cho (3) ta được :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

Câu 5 : (2 đ)

1, Gọi ảnh của AB tạo bởi O1 cách O2 một khoảng d2 khi đó :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Khi di chuyển thấu kính lại gần màn 24 cm thì ảnh cách thấu kính O2 là :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Do khoảng cách giữa ảnh của AB tạo bởi O1 và màn không đổi nên.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

+ Do đó: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án (cm)

+ Khi đó ảnh của AB cách thấu kính O1 là :

d1’ = a – d2 – d2’ = 60 – 12 – 36 = 12 (cm)

+ vậy tiêu cự của thấu kính O1 là :

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí trường DHSP Hà Nội có đáp án

2, Muốn ảnh AB tịnh tiến dọc theo trục chính đến bất kì vị trí nào trước thấu kính O1 để ảnh cuối cùng cho bởi quang hệ có chiều cao không phụ thuộc vào vị trí của vật thì hai thấu kính O1 và O2 có trục chính trùng nhau. Khi đó khoảng cách giữa hai thấu kính O1 và O2 là : O1O2 = f1 + f2 = 6 + 9 = 12 (cm).

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Vật Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.