Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp ánĐề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Đề thi môn: Vật Lí

Năm học: .....

Thời gian: 150 phút

Tải xuống

Câu 1. (2,0 điểm) Một tàu hỏa chiều dài L =150 m đang chạy với vận tốc không đổi v = 10 m/s trên đường ray thẳng, song song và gần đường quốc lộ 1A. Một xe máy và một xe đạp đang chạy thẳng trên đường 1A, ngược chiều nhau, tốc độ không đổi lần lượt là v1 và v2. Tại thời điểm t0 = 0, xe máy bắt đầu đuổi kịp tàu, còn xe đạp bắt đầu gặp tàu (hình 1).

a) Xe máy bắt đầu vượt qua tàu sau khi xe máy đã đi được quãng đường s1 = 400 m kể từ thời điểm t0 = 0, hãy tính tốc độ v1 của xe máy.

b) Xe máy và xe đạp gặp nhau tại vị trí cách đầu tàu một khoảng l = 105 m, hãy tính tốc độ v2 của xe đạp.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Câu 2. (2,5 điểm) Trong lòng một khối rất lớn nước đá ở nhiệt độ 0oC có một cái hốc thể tích V0 = 1000 cm3. Người ta rót từ từ nước ở nhiệt độ 100oC vào hốc này qua một ống nhỏ. Biết khối lượng riêng của nước và nước đá lần lượt là Dn = 1000 kg/m3, Dđ = 900 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0oC là λ = 336 kJ/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với ống dẫn và không khí.

a) Khối lượng nước đổ vào hốc là m1 = 0,1 kg, hãy tính khối lượng nước trong hốc khi đã cân bằng nhiệt.

b) Tính khối lượng nước lớn nhất rót được vào hốc.

Câu 3. (2,5 điểm)

1. Hình 2 biểu diễn tia sáng truyền qua một thấu kính hội tụ, hình 3 biểu diễn tia sáng truyền qua một thấu kính phân kì. Hãy nêu cách vẽ và vẽ hình để xác định tiêu điểm của các thấu kính.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

2. Chiếu một chùm sáng hội tụ hình nón qua một lỗ tròn bán kính 2,5 cm trên màn chắn M1. Trên màn M2 đặt song song phía sau M1, cách M1 một khoảng L = 20 cm, hứng được một hình tròn sáng bán kính 2 cm. Tâm của hình tròn sáng trên M2 và tâm lỗ tròn trên M1 cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các màn. Dùng một thấu kính hội tụ lắp khít vào lỗ tròn trên M1 thì trên M2 thu được một điểm sáng. Xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ.

Câu 4. (3,0 điểm)

1. Một đoạn mạch gồm r = 20Ω, R = 15Ω, biến trở con chạy có giá trị lớn nhất RMN = R0 = 60Ω, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U không đổi (hình 4). Bỏ qua điện trở dây nối và ampe kế.

a) Khi con chạy C ở chính giữa biến trở thì số chỉ ampe kế là 0,1 A, hãy tính hiệu điện thế U.

b) Xác định vị trí con chạy C để số chỉ ampe kế là nhỏ nhất.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

2. Hộp kín trong đó có một hiệu điện thế không đổi (chưa biết giá trị) nối tiếp với một điện trở r (hình 5). Hãy trình bày cách đo giá trị của r với các dụng cụ sau đây:

- Một biến trở con chạy (hình 6) có giá trị toàn phần RMN = R0 đã biết và vị trí con chạy C được xác định bằng độ chia trên biến trở.

- Một ampe kế khung quay có bảng chia độ và các chỉ số bị mờ.

- Một điện trở R chưa biết giá trị.

- Dây dẫn dùng để nối các linh kiện.

Bỏ qua điện trở ampe kế và dây nối, biết r < R0.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

———— HẾT————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh: …………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (2đ)

a) (1 điểm)

Quãng đường tàu hỏa đi được đến khi xe máy vượt qua là s1 - L

Thời gian xe máy đi quãng đường s1 bằng thời gian tàu đi quãng đường s1 - L

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

b) (1 điểm)

Thời điểm xe máy và xe đạp gặp nhau: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Khoảng cách từ vị trí gặp nhau đến đầu tàu

l = vt1 + v2t1 = (v + v2)t1

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Câu 2: (2đ)

a) (1,0 điểm)

Gọi khối lượng nước tan ra từ đá là m2, phương trình cân bằng nhiệt:

m1c(0 - 100) + m2λ = 0

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Khối lượng nước trong hốc khi cân bằng nhiệt

m = m1 + m2 = 0,1 + 0,125 = 0,225 kg

Thể tích nước tương ứng

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

V < V0 nên khối lượng nước này có thể tồn tại trong hốc

b) (1,5 điểm)

Gọi M1 là khối lượng nước lớn nhất đổ vào hốc, M2 là khối lượng nước đá tan ra, phương trình cân bằng nhiệt là

M1c(0 - 100) + M2λ = 0

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Khối lượng nước trong hốc khi cân bằng nhiệt

M = M1 + M2 = 2,25M1

Thể tích nước ứng với khối lượng M

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Thể tích hốc tăng thêm một lượng đúng bằng thể tích đá tan thành nước

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Nước chiếm toàn bộ thể tích mới V0 + ∆V của hốc nên ta có

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Câu 3: (2,5đ)

1. (1,0 điểm)

- Kẻ đường song song với tia tới và đi qua quang tâm, cắt tia khúc xạ (hoặc đường kéo dài của tia khúc xạ) tại F1

- Kẻ đường thẳng vuông góc với trục chính, đi qua F1, cắt trục chính tại tiêu điểm F’

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

2. (1,5 điểm)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Bán kính lỗ tròn trên màn M1 là OI = 2,5 cm, bán kính hình tròn sáng trên M2 là S’K = 2 cm, OS' = L = 20 cm, tiêu cự của thấu kính f = OF’ cần tìm.

- Xét hai tam giác đồng dạng OIS và S’KS

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

- Hai tam giác đồng dạng OIS và F’F1O

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

- Hai tam giác đồng dạng OIS’ và F’F1S’

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Chia (1) cho (2) vế theo vế ta được

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Câu 4: (3đ)

1. (2 điểm)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Gọi điện trở của phần MC là RMC = x, phần còn lại bằng R0 - x

a) (1 điểm)

Khi C ở chính giữa MN thì x = 30Ω, điện trở tương đương của cả mạch

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Do x = 2R nên I2 = 2I1 = 0,2 A

I = I1 + I2 = 0,3 A

U = I.R = 0,3.60 = 18 V

b) (1 điểm)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

I1 đạt cực tiểu khi Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

2. (1 điểm)

- Mắc các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ của ý 1.

- Dịch chuyển con chạy C và quan sát góc lệch của kim ampe kế so với vị trí của nó khi không có dòng điện chạy qua

- Khi góc lệch nhỏ nhất là lúc I1 cực tiểu, khi đó ta biết được giá trị của x

- Từ kết quả ý 1, Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Quảng Bình có đáp án

Theo bài ra, r < R0 tức là x R < 0

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Vật Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.