Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp ánĐề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Đề thi môn: Vật Lí

Năm học: .....

Thời gian: 150 phút

Tải xuống

Câu 1: (1,0 điểm). Trên một đường tròn bán kính R gồm hai nửa bằng nhau AMB và ANB có hai chất điểm xuất phát đồng thời từ A và chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Biết rằng trên nửa AMB các chất điểm chỉ chuyển động được với vận tốc v1 và trên nửa ANB chúng chỉ chuyển động được với vận tốc v2. Sau bao nhiêu lâu kể từ lúc xuất phát, hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên?

Câu 2: (2,0 điểm) Trong một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa m0 = 100 g nước ở nhiệt độ t0 = 20oC, người ta bắt đầu nhỏ các giọt nước nóng xuống đều đặn, nhiệt độ nước nóng không đổi. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nước trong nhiệt lượng kế vào số giọt nước nhỏ vào bình có dạng như hình vẽ. Coi khối lượng của các giọt nước là như nhau và sự cân bằng nhiệt được thiết lập ngay sau khi giọt nước nhỏ xuống. Bỏ qua mọi sự mất mát nhiệt vào môi trường và nhiệt lượng kế.

1. Tính nhiệt độ của nước nóng và khối lượng của mỗi giọt nước.

2. Giả thiết khi nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 40oC, người ta không đổ thêm nước nóng nữa, mà thả vào đó một cục nước đá có khối lượng 50g. Tính nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế khi có cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/(kg.K); nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0oC là λ = 336.103 J/kg.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Câu 3: (2,0 điểm) Một dây chì của một cầu chì bị cháy đứt nếu hiệu điện thế đặt trên nó là U. Nếu độ dài của dây chì đó tăng gấp n = 2 lần và đường kính của dây cũng tăng gấp k = 2 lần thì dây chì sẽ bị cháy đứt khi hiệu điện thế đặt trên nó bằng bao nhiêu?

Câu 4: (2,0 điểm) Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước một thấu kính O1, cho một ảnh cùng chiều với vật cao gấp 5 lần vật. Biết tiêu cự của thấu kính này bằng 20cm.

1. Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính và vẽ ảnh.

2. Đặt thêm một thấu kính phân kì O2 có tiêu cự 20cm sao cho trục chính của hai thấu kính trùng nhau, khoảng cách giữa hai quang tâm là 30cm rồi đặt vật AB vào trong khoảng giữa hai thấu kính, vuông góc với trục chính. Xác định vị trí đặt vật để hai ảnh của vật AB qua hai thấu kính có vị trí trùng nhau.

Câu 5: (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 100 V; R1 = R2 = 10 Ω. Điện trở của ampe kế là RA = 1 Ω Điện trở của vôn kế vô cùng lớn.

1. Khi khóa K mở, ampe kế chỉ 1A, vôn kế chỉ 50 V. Tính R0 và R3.

2. Đóng khóa K, ampe kế chỉ 0,5A và dòng điện chạy theo chiều từ C đến D. Tinh R4 và số chỉ của vôn kế.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Câu 6: (1,0 điểm). Một khối hình trụ có bán kính R đặt trên một đế phẳng nằm ngang. Khối trụ được chia làm hai phần theo một mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục của nó. Khối lượng của mỗi nửa khối trụ là m còn trọng tâm G của chúng cách trục một khoảng r. Để hình trụ không bị tách đôi, người ta vắt qua nó một sợi dây nhẹ không dãn và ở hai đầu dây treo hai trọng vật có cùng khối lượng. Bỏ qua ma sát giữa khối trụ và mặt đế. Tìm khối lượng nhỏ nhất của mỗi trọng vật treo ở hai đầu dây.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

———— HẾT————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh: …………………

HƯỚNG DẪN THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1.(1,0 điểm)

Trường hợp 1: v1 > v2: Thời gian chất điểm thứ 1 đi trên nửa AMB đến B: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án .

Khi đó chất điểm thứ 2 đi trên nửa ANB đến điểm C và còn cách B là

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

khoảng thời gian hai chất điểm còn phải đi thêm để gặp nhau:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

thời gian để chúng gặp nhau là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Trường hợp 2: v1 < v2 tương tự ta cũng có kết quả như trên.

Câu 2.(2,0 điểm)

1.

Gọi khối lượng mỗi giọt nước nóng là m, nhiệt độ là tx. Theo đồ thị khi có N1=200 giọt nước nóng nhỏ vào nhiệt lượng kế thì nhiệt độ trung bình là t1=300c, khi có cân bằng nhiệt ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Tương tự theo đồ thị khi có N2 = 500 giọt nước nóng nhỏ vào nhiệt lượng kế ta có;

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Gải hệ (1) và (2) ta được m = 0,1g và tx = 800C

2.

Khi có cân bằng nhiệt ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

0,15.4200.(40 – tx) = 0,05.336.103 + 0,05.4200.tx

=> tx = 100 C

Câu 3.(2,0 điểm)

Gọi ℓ, d là chiều dài và đường kính ban đầu của dây chì, α là hệ số tỉ lệ giữa nhiệt lượng tỏa ra môi trường với hiệu nhiệt độ của dây và môi trường và diện tích mặt ngoài của dây chì.

Điện trở ban đầu của dây chì: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Điện trở sau khi tăng chiêu dài và đường kính là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Gọi tc là nhiệt độ nóng chảy của dây chì, t0 là nhiệt độ môi trường. Khi dây đứt công suất điện cung cấp bằng công suất tỏa nhiệt ra môi trường, vậy lúc đầu khi dây đứt ở hiệu điện thế U ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Gọi U1 là hiệu điện thế đặt trên dây sau khi tăng kích thước làm dây đứt, lập luận tương tự trên ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Chia (2) cho (1) và kết hợp với (*) ta được: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Câu 4.(2,0 điểm)

1. Ảnh cùng chiều và cao hơn vật nên thấu kính là thấu kính hội tụ.

Theo hình vẽ ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

2.

Để hai ảnh của vật AB qua hai thấu kính trùng nhau thì cả hai ảnh đều phải là ảnh ảo.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Gọi khoảng cách từ O1 đến A là x

=> khoảng cách từ O2 đến A là : 30-x

Theo hình vẽ ta có:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Ảnh ảo A2'B2' của AB qua thấu kính phân kì O2 cách O2 một đoạn:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Vì hai ảnh trùng nhau nên O1A1' + O2A2' = 30cm

Vậy ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

=> x = 60cm => loại

=> x = 10cm

Vậy phải đặt vật AB cách thấu kính O1 một đoạn 10cm.

Câu 5.(2,0 điểm)

1. Khi K mở: Gọi I là dòng mạch chính, Uv là số chỉ vôn kế, ta có:

U = 100 = Uv + I.Ro = 50 + I.R0 (1)

Uv = ( I – IA ).R1 + I.R2

50 = (I – 1).10 + I. 10 => I = 3 A

Thay vào (1) => R0 = 16,67Ω

Dòng qua R1 là I1 = I – IA = 2 A => U1 = I1.R1 = 20V

Mặt khác U1 = IA .( R3 + RA) = 20 => R3 = 19

2. Khi K đóng:

Giả thiết dòng điện trong mạch có chiều như hình vẽ

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

UCD = IA.RA = 0,5 V

Có U = I1.R1 + I2.R2 + I0R0

Và I2 = I1 + IA ; I0 = I1 + I3

100 = 10I1 + ( I1 + 0,5 ).10 + ( I1 + I3 ).16,67 (2)

Mặt khác U1= U3 + UA => 10.I1 = 19.I3 + 0,5 (3)

Từ (2) và (3) ta có : I1 = 2,1 A; I3 = 1,08 A

Vậy I2 = IA + I1 = 2,6 A

I0 = I1 + I3 = 3,18 A

I4 = I0 – I2 = 0,58 A

=> U4 = UCD + I2.R2 = 26,5 V => Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Số chỉ của vôn kế: UV = U – I0.R0 = 100 – 3,18.16,67 = 47 V

Câu 6.(1,0 điểm)

Gọi khối lượng của các trọng vật là M. Vì dây không dãn nên lực căng của dây tại mọi điểm trên dây là như nhau:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

T1 = T2 = 10.M.

Xét nửa trụ bên trái : Các lực tác dụng gồm T1, T2 và trọng lực P = 10.m

Điều kiện để nửa trụ này không bị tách ra là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

=> Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án vậy để khối trụ không bị tách đôi khối lượng nhỏ nhất của trọng vật là: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Nguyên có đáp án

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Vật Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.