Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Với Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Vật lí 12.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Gọi A và vM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa; Q0 và I0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  có cùng đơn vị với biểu thức

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Câu 2. Một mạch dao động LC lí tưởng có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8µF, lấy π= 10. Năng lượng từ trường trong mạch biến thiên với tần số

A. 1250 Hz.  

B. 5000 Hz.   

C. 2500 Hz.  

D. 625 Hz.

Câu 3. Một mạch đao động LC lí tưởng tụ điện có điện dung 6 µs.  Điện áp cực đại trên tụ là 4 V và dòng điện cực đại trong mạch là 3 mA. Năng lượng điện trường trong tụ biến thiên với tần số góc

A. 450 (rad/s).   

B. 500 (rad/s).  

C. 250 (rad/s).

D. 125 rad/s.

Câu 4. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Câu 5. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. 

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 6. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện 3 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 

A. 1600.   

B. 2400.  

C. 800.   

D. 1000.

Câu 7. Một bức xạ đơn sắc có tần số 4.1014 Hz. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là

A. 0,64 µm.  

B. 0,50 µm.   

C. 0,55 µm.   

D. 0,75 µm

Câu 8. Một bức xạ đơn sắc có bước sóng trong thuỷ tinh là 0,28 µm, chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ đó là 1,5. Bức xạ này là?

A. tia tử ngoại.  

B. tia hồng ngoại.  

C. ánh sáng chàm.  

D. ánh sáng tím.

Câu 9. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc đỏ, vàng và tím. Gọi rđ, rv, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu vàng và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. rv = rt = rđ.  

B. rt < rv < rđ.  

C. rđ < rv < rt.  

D. rt < rđ < rv

Câu 10. Chiếu một tia ánh sáng trắng hẹp đi từ không khí vào một bể nước rộng dưới góc tới 60°. Chiều sâu nước trong bể 1 (m). Tìm độ rộng của chùm màu sắc chiếu lên đáy bể. Biết chiết suất của nước đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,33 và 1,34

A. 1,0 cm.  

B. 1,1 cm.  

C. 1,3 cm.  

D. 1,2 cm

Câu 11. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.   

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.  

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 12. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ tư (tính vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 3,5λ.

B. 3 λ.

C. 2,5 λ.  

D. 2 λ.

Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa I âng khoảng cách hai khe là 5 mm khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh 2 m. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,58 µm. Tìm vị trí vân sáng bậc 3 trên màn ảnh:

A. ± 0,696 mm.  

B. ± 0,812 mm.   

C. 0,696 mm.  

D. 0,812 mm

Câu 14. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,875 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48 µm.  

B. 0,40 µm.   

C. 0,60 µm.   

D. 0,76 µm

Câu 15. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 25,8 mm (vân trung tâm ở chính giữa), số vân sáng là

A. 15.  

B. 17.   

C. 13.  

D. 11

Câu 16. Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là 3µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là:

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µs.  

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µs.

C. 9 µs.  

D. 27 µs.

Câu 17. Tại hai điểm A, B cách nhau 1000 m trong không khí, đặt hai ăngten phát sóng điện từ giống hệt nhau. Nếu di chuyển đều một máy thu sóng trên đoạn thẳng AB thì tín hiệu mà máy thu được trong khi di chuyển sẽ

A. như nhau tại mọi vị trí.

B. lớn dần khi tiến gần về hai nguồn,

C. nhỏ nhất tại trung điểm của AB.   

D. lớn hay nhỏ tuỳ vào từng vị trí.

Câu 18. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 19. Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là sóng nào dưới đây:

A. Tia Rơnghen

B. Ánh sáng nhìn thấy

C. Tia tử ngoại

D. Tia hồng ngoại

Câu 20. Chọn phát biểu sai:

A. Qua phép phân tích bằng quang phổ, người ta xác định được thành phần cấu tạo của các chất

B. Quang phổ của mặt trời là quang phổ vạch hấp thụ

C. Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt.

D. Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

Câu 21. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 22. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

Câu 23. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4µH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π= 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

A. từ 2.10 − 8 s đến 3.10 − 7s.  

B. từ 4.10 − 8 s đến 3,2.10 − 7s

C. từ 2.10 − 8 s đến 3,6.10 − 7s.   

D. từ 4.10 − 8 s đến 2,4.10 − 7s

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 25. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

A. 19 vân.  

B. 17 vân.  

C. 15 vân.  

D. 21 vân

Đáp án đề số 1

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án A.

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Từ trường trong cuộn cảm biến thiên với tần số f, còn năng lượng từ trường biến thiên với tần số f’ = 2f = 2500(Hz) 

Chọn đáp án C. 

Câu 3.

Từ hệ thức Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Năng lượng điện trường biến thiên với tần số góc ω' = 2ω = 250 (rad/s) 

Chọn đáp án C. 

Câu 4.

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất 

Chọn đáp án D.

Câu 5.

Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không 

Chọn đáp án D.

Câu 6.

Áp dụng: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B.

Câu 7.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D.

Câu 9.

rđỏ > rdamcam > rvàng > rlục > rlam> rchàm > rtím

Chọn đáp án B.

Câu 10.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

⇒ DT = 100(tanrd- tanrt) ≈ 1,115 (cm)

Chọn đáp án B

Câu 11.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Chọn đáp án A.

Câu 12.

Vân tối thứ 4 thì hiệu đường đi: d2 - d1 = (4 - 0,5)λ = 3,5λ

Chọn đáp án A. 

Câu 13.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 14.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 15.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C.

Câu 16.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C.

Câu 17.

Trong khoảng AB có sự giao thoa của hai sóng kết hợp do hai nguồn kết hợp A, B phát ra nên nếu máy thu gặp vị trí cực đại thì tín hiệu mạnh, còn gặp cực tiểu thì tín hiệu yếu.

Chọn đáp án D. 

Câu 18.

D - sai vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tử ngoại.

Chọn đáp án D

Câu 19.

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là tia tử ngoại.

Chọn đáp án C

Câu 20.

D - sai vì quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nên hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ khác nhau.

Chọn đáp án D

Câu 21.

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

Chọn đáp án A

Câu 22.

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam vì nlam > nvàng

Chọn đáp án B

Câu 23.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B.

Câu 24.

Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ nhưng dao động cùng pha.

Chọn đáp án C.

Câu 25.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.

B. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

D. Sóng ánh sáng là sóng ngang.

Câu 2. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một chùm phân kì màu trắng

B. Một chùm phân kì nhiều màu

C. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

D. Một chùm tia song song

Câu 3. Tia Rơnghen là sóng điện từ:

A. Có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại

B. Không có khả năng đâm xuyên

C. Được phát ra từ những vật bị nung nóng đến 500oC.

D. Mắt thường nhìn thấy được.

Câu 4. Quang phổ vạch thu đuợc khi chất phát sáng ở thể:

A. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

B. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.

C. Rắn.

D. Lỏng.

Câu 5. Thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì:

A. Khoảng vân quan sát được là i.

B. Không thể quan sát được hiện tượng giao thoa.

C. Khoảng vân quan sát được lớn hơn i.

D. Khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.

Câu 6. Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tấm thủy tinh phẳng lại không thấy bị tán sắc thành những màu cơ bản?

A. Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không làm tán sắc ánh sáng trắng

B. Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.

C. Vì ánh sáng mặt trời chiếu tới không phải là sóng kết hợp nên không bị tấm thủy tinh làm tán sắc.

D. Vì thủy tinh không làm tán sắc ánh sáng trắng

Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của hai khe S1, S2 ?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không đổi

D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng

Kết quả của thí nghiệm Iâng:

A. Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

B. Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

C. Là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 9. Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng

A. giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi.

B. giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi.

C. giảm theo hàm số mũ của độ dài đường đi.

D. không phụ thuộc độ dài đường đi.

Câu 10. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = l,5m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc:

A. 6

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 11. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,5μm, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2 mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc:

A. vân sáng bậc 4

B. vân sáng bậc 3

C. vân tối thứ 3

D. vân tối thứ 4

Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới màn hứng vân là D = l,2 m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,76μm và màu lục có bước sóng 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là:

A. 0,528 mm

B. 1,20 mm

C. 3,24 mm

D. 2,53 mm

Câu 13. Điều nào sau đây là sai đối với quang phổ liên tục?.

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục gồm một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của vật nóng sáng.

Câu 14. Quang điện trở được chế tạo từ

A. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém khi được chiếu sáng thích hợp.

B. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

D. chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

Câu 15. Kết luận nào sau đây là sai đối với pin quang điện

A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng

B. Một bộ phận không thể thiếu được phải có cấu tạo từ chất bán dẫn

C. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện ngoài

D. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu 16. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n, thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào?

A. Giữ nguyên

B. Tăng lên n lần

C. Giảm n lần

D. Tăng n2 lần

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

A. Có cùng tần số.

B. Đồng pha

C. Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm.

D. Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang?

A. Sự huỳnh quang và lân quang thuộc hiện tượng quang - phát quang.

B. Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục.

C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

Câu 21. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng vân đo được là 1,2 mm. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1 mm. Chiết suất của chất lỏng là:

A. 1,33

B. 1,2

C. 1,5

D. 1,7

Câu 22. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1 mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600 nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M có x = 2,4 mm là:

A. 1 vân tối

B. vân sáng bậc 2

C. vân sáng bậc 3

D. không có vân nào

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A. Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B. Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

D. Các tia sáng song song gồm các màu đơn sắc khác nhau chiếu vào mặt bên của một lăng kính thì các tia ló ra ở mặt bên kia có góc lệch khác nhau so với phương ban đầu.

Câu 24. Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6 μm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)) là:

A. 0,8 μm

B. 0,45 μm

C. 0,75 μm

D. 0,4 μm

Câu 25. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38μm đến 0,76μm vào khe S1; S2 trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4 mm là:

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7

Đáp án đề số 2

Câu 1.

A – đúng

B – đúng vì bước sóng của 2 tia này nhỏ hơn bước sóng nhỏ nhất trong vùng ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng tím) 

C - sai vì các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.

D – đúng vì sóng ánh sáng là một dạng của sóng điện từ, mà sóng điện từ là sóng ngang nên sóng ánh sáng cũng là sóng ngang.

Chọn đáp án C

Câu 2.

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Chọn đáp án C

Câu 3.

Tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.

Chọn đáp án A

Câu 4.

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Chọn đáp án A

Câu 5.

Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i, tuân theo công thức khoảng vân Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (n là chiết suất của môi trường nước)

Chọn đáp án D

Câu 6.

Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.

Chọn đáp án B

Câu 7.

Khoảng vân i sẽ không đổi.

Chọn đáp án C

Câu 8.

Cả A và C đều đúng

Chọn đáp án D

Câu 9.

Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng giảm theo hàm số mũ độ dài đường đi I = I0.e-αx

Chọn đáp án C

Câu 10.

Khoảng vân: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Lập tỷ số: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Do đó tại M là vân sáng bậc 3.

Chọn đáp án B

Câu 11.

Khoảng vân: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Lập tỷ số: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Do đó tại M là vân tối thứ 4.

Chọn đáp án D

Câu 12.

Vị trí của vân sáng màu đỏ bậc 2:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Vị trí của vân sáng màu lục bậc 5:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A

Câu 13.

A – sai vì quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng.

Chọn đáp án A

Câu 14.

Quang điện trở được chế tạo từ chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

Chọn đáp án D

Câu 15.

C - sai vì đối với pin quang điện thì nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong.

Chọn đáp án C

Câu 16.

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Chọn đáp án B

Câu 17.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án C

Câu 18.

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Chọn đáp án D

Câu 19.

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Chọn đáp án D

Câu 20.

D - sai vì trong hiện tượng quang - phát quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng dài hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

Chọn đáp án D

Câu 21.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B

Câu 22.

Khoảng vân: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Lập tỷ số: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Do đó tại M là vân sáng bậc 2.

Chọn đáp án B

Câu 23.

B - sai vì chùm ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

Chọn đáp án B

Câu 24.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B

Câu 25.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Do: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Suy ra k = 6, 7, 8, 9 ,10. Như vậy tại M có 5 bức xạ cho vân sáng.

Chọn đáp án A

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Trong thí nghiệm Young, khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589μm thì quan sát được 13 vân sáng còn khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì quan sát được 11 vân sáng. Bước sóng λ có giá trị

A. 0,696 μm

B. 0,6608 μm

C. 0,6860 μm

D. 0,6706 μm

Câu 2. Thực hiện giao thoa ánh sáng với 2 nguồn kết hợp cách nhau 4mm bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm là 0,9mm. Tính khoảng cách từ hai nguồn đến màn?

A. 20 cm

B. 2.103 mm

C. 1,5 m

D. 2 cm

Câu 3. Trong thí nghiệm Young, nguồn sáng có hai bức xạ λ1 = 0,5μm và λ2 > λ1 sao cho vân sáng bậc 5 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Giá trị của bức xạ λ2

A. 0,55 μm

B. 0,575 μm

C. 0,625 μm   

D. 0,725 μm

Câu 4. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 5000 và λ2 = 4000. Khoảng cách hai khe S1S2 = 0,4mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80 cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm).

A. x = - 4 mm

B. x = 3 mm

C. x = -2 mm

D. x = 5 mm

Câu 5. Trong thí nghiệm Young nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là 1,8 mm thì quang phổ bậc 8 rộng:

A. 2,7 mm

B. 3,6 mm

C. 3,9 mm

D. 4,8 mm

Câu 6. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5 mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 4,5.10-7 m. Xét điểm M ở bên phải và cách vân trung tâm 5,4 mm; điểm N ở bên trái và cách vân trung tâm 9 mm. Từ điểm M đến N có bao nhiêu vân sáng?

A. 8

B. 9

C. 7

D. 10

Câu 7. Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc màu vàng, màu tím. Khi đó chùm tia khúc xạ

A. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.

B. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu tím, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu tím.

C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu tím, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu tím.

D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu tím bị phản xạ toàn phần

Câu 8. Một ánh sáng đơn sắc màu lam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.  

B. màu lam và tần số l,5f.

C. màu lam và tần số f.   

D. màu tím và tần số l,5f

Câu 9. Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 10 (µC) và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10πA. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện tích trên tụ triệt tiêu là

A. 1 µs.  

B. 2 µs.  

C. 0,5 µs.  

D. 6,28 µs.

Câu 10. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4 µF. Biết điện trường trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc 1000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,25 H.  

B. 1 mH.   

C. 0,9 H.   

D. 0,0625 H.

Câu 11. Một mạch dao động LC lí tưởng có thể biến đổi trong dải tần số từ 10 MHz đến 50 MHz bằng cách thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ điện phẳng. Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi

A. 5 lần.

B. 16 lần.  

C. 160 lần.

D. 25 lần.

Câu 12. Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có cuộn dây có độ tự cảm 4 µH, có đồ thị phụ thuộc dòng điện vào thời gian như hình vẽ bên. Tụ có điện dung là

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

A. 2,5 nF.  

B. 5 pF.

C. 25 nF.   

D. 0,25 uF

Câu 13. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, trong khoảng rộng 2,5 mm trên màn có 3 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Biết bề rộng trường giao thoa 8,1 mm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

A. 19.  

B. 17.   

C. 16.   

D. 15

Câu 14. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.

B. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

D. Sóng ánh sáng là sóng ngang.

Câu 15. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một chùm phân kì màu trắng

B. Một chùm phân kì nhiều màu

C. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

D. Một chùm tia song song

Câu 16. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Câu 17. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. 

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 18. Chọn câu sai khi nói về máy quang phổ lăng kính.

A. Buồng tối có cấu tạo gồm một thấu kính hội tụ và một tấm kính ảnh đặt ở tiêu diện của nó. 

B. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau .

D. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính .

Câu 19. Điều nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục? Dùng để xác định

A. thành phần cấu tạo của các vật phát sáng. 

B. nhiệt độ của các vật phát sáng

C. bước sóng của ánh sáng.  

D. phân bố cường độ ánh sáng theo bước sóng

Câu 20. Một sóng điện từ truyền từ một đài phát sóng đặt ở Trường Sa đến máy thu. Tại điểm A có sóng truyền về hướng Tây, ở một thời điểm nào đó, khi cường độ điện trường là 6 V/m và đang có hướng Nam thì cảm ứng từ là B. Biết cường độ điện trường cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,12 T. Cảm ứng từ B có hướng và độ lớn là

A. thẳng đứng xuống dưới; 0,072 T.   

B. thẳng đứng lên trên; 0,072 T.

C. thẳng đứng lên trên; 0,06 T.   

D. thẳng đứng xuống dưới; 0,06 T

Câu 21. Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng? Tia Rơnghen

A. có khả năng đâm xuyên mạnh.

B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet (cm).

D. có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất.

Câu 22. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng đơn sắc màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng đơn sắc màu

A. lam

B. lục

C. vàng

D. tím

Câu 23. Chiếu một tia ánh sáng trắng hẹp đi từ không khí vào một bể nước rộng dưới góc tới 60°. Chiều sâu nước trong bể 1 m. Tìm độ rộng của chùm màu sắc chiếu lên đáy bể. Biết chiết suất của nước đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,33 và 1,34

A. 1,0 cm.  

B. 1,1 cm.  

C. 1,3 cm.  

D. 1,2 cm

Câu 24. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.   

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.  

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 25. Kết luận nào sau đây là sai đối với pin quang điện

A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng

B. Một bộ phận không thể thiếu được phải có cấu tạo từ chất bán dẫn

C. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện ngoài

D. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong

Đáp án đề số 3

Câu 1.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A

Câu 2.

Ta có:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B

Câu 3.

Ta có: 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Do:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Khi k = 1  λ2 = 2,5 μm, không có đáp án thỏa mãn

Khi k = 2  λ2 = 1,25 μm, không có đáp án thỏa mãn

Khi k = 3  λ2 = 0,83 μm, không có đáp án thỏa mãn

Khi k = 4  λ2 = 0,625 μm, đáp án C thỏa mãn.

Chọn đáp án C

Câu 4.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Do đó:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Khi n = -1 thì x = - 4 mm.

Chọn đáp án A

Câu 5.

Độ rộng của quang phổ bậc 1 là:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Độ rộng của quang phổ bậc 8 là: Δx8 = 8Δx1 = 8.0,6 = 4,8 mm

Chọn đáp án D

Câu 6.

Khoảng vân: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Khoảng cách MN: MN = xM + xN = 5,4 + 9 = 14,4 mm

Lập tỷ số: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Số vân sáng trên đoạn MN: Ns = 4.2 + 1 = 9 vân sáng.

Chọn đáp án B

Câu 7.

Trong hiện tượng tán sắc thì góc lệch thỏa mãn.

Dđỏ < Ddam cam < Dvàng < Dlục < Dlam < Dchàm < Dtím

Do đó, góc khúc xạ thỏa mãn rđỏ > rda cam > rvàng > rlục > rlam> rchàm > rtím 

Chọn đáp án C.

Câu 8.

Tần số và màu sắc ánh sáng không phụ thuộc vào môi trường, nghĩa là khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số và màu sắc không đổi  

Chọn đáp án C.

Câu 9.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện tích trên tụ triệt tiêu là: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án A.

Câu 10.

Tần số dao động riêng của mạch bằng tần số biến thiên của điện trường trong tụ nên

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 11.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D.

Câu 12.

Từ đồ thị I0 = 4 mA, thời gian ngắn nhất đi từ i = 2 mA = Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) đến t = I0 rồi về i = 0 là

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C.

Câu 13.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B

Câu 14.

C - sai vì các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.

Chọn đáp án C

Câu 15.

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Chọn đáp án C

Câu 16.

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất 

Chọn đáp án D.

Câu 17.

Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không 

Chọn đáp án D.

Câu 18.

C – sai vì ống chuẩn trực: Một đầu là TKHT  L1, đầu còn lại có 1 khe hẹp F nằm ở tiêu diện thấu kính hội tụ L1 để cho chùm tia ló song song

Chọn đáp án C

Câu 19.

B – đúng vì quang phổ liên tục không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

Chọn đáp án B

Câu 20. 

Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau nên Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Sóng điện từ là sóng ngang. EBv (theo đúng thứ tự hợp thành tam diện thuận). Khi quay từ E sang B thì chiều tiến của đinh ốc là v.

Ngửa bàn tay phải theo hướng truyền sóng (hướng từ Đông sang Tây), ngón cái hướng theo E

(Bắc sang Nam) thì bốn ngón hướng theo B (dưới lên trên) 

Chọn đáp án B.

Câu 21.

C -  không đúng vì tia Rơnghen không thể đi qua lớp chì dày vài xentimet (cm).

Chọn đáp án C

Câu 22.

Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng đơn sắc màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng đơn sắc màu tím.

Chọn đáp án D

Câu 23.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B

Câu 24.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Chọn đáp án A.

Câu 25.

C - sai vì đối với pin quang điện thì nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong.

Chọn đáp án C

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Một mạch dao động LC tụ điện có điện dung Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  và cuộn dây thuần cảm. Sau khi thu được sóng điện từ thì năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số bằng 1000 Hz. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,1 mH.

B. 0,2 mH.

C. 1 mH.   

D. 2 mH.

Câu 2. Tụ điện của một mạch dao động LC là một tụ điện phẳng. Mạch có chu kì dao động riêng là T. Khi khoảng cách giữa hai bản tụ giảm đi bốn lần thì chu kì dao động riêng của mạch là

A. T√2.

B. 2T.   

C. 0,5T.  

D. 0,5T√2.

Câu 3. Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µC.  

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µC

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µC.  

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µC

Câu 4. Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (µC).  

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (µC).

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (µC).

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (µC).

Câu 5. Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

A. 2E0.  

B. E0.

C. 0,25E0.  

D. 0,5E0.

Câu 6. Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Câu  7. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.

C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng vàng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc ?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Trong cùng một môi trường truyền (có chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1), vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

D. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng lục lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

A.7.  

B. 5.  

C. 8.  

D. 6

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa là 0,5 mm. Tại hai điểm M, N trên màn cách nhau 18,2 mm trong đó tại M là vị trí vân sáng. Số vân tối trên đoạn MN là

A. 36.  

B. 37.   

C. 41.  

D. 15

Câu 11. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắcKhoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được?

A. 2 vân sáng và 2 vân tối.  

B. 3 vân sáng và 2 vân tối

C. 2 vân sáng và 3 vân tối.  

D. 2 vân sáng và 1 vân tối

Câu 12. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Câu 13. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. 

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 14. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.   

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.  

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 15. Kết luận nào sau đây là sai đối với pin quang điện

A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng

B. Một bộ phận không thể thiếu được phải có cấu tạo từ chất bán dẫn

C. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện ngoài

D. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu 16. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n, thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào?

A. Giữ nguyên

B. Tăng lên n lần

C. Giảm n lần

D. Tăng n2 lần

Câu 18. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; b là khoảng cách của 5 vân sáng liên tiếp nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Câu 19. Tìm phương án sai.

A. Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

B. Tất cả các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục.

C. Quang phổ của ánh sáng Mặt Trời thu được trên Trái Đất là quang phổ liên tục.

D. Nguồn phát ánh sáng trắng là nguồn phát quang phổ liên tục

Câu 20. Chọn phương án sai.

A. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

B. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ.

C. Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. 

Câu 21. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia tử ngoại.

A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh

B. Làm ion hóa không khí

C. Trong suốt đối với thủy tinh, nước   

D. Làm phát quang một số chất

Câu 22. Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng lên kính ảnh thích hợp

C. Gây ra hiệu ứng quang điện trong

D. Mắt người nhìn thấy được

Câu 23. Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6 μm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)) là:

A. 0,8 μm

B. 0,45 μm

C. 0,75 μm

D. 0,4 μm

Câu 24. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38μm đến 0,76μm vào khe S1; S2 trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4 mm là:

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7

Câu 25. Quang điện trở được chế tạo từ

A. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém khi được chiếu sáng thích hợp.

B. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

D. chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

Đáp án đề số 4

Câu 1.

Tần số dao động riêng của mạch bằng nửa tần số biến thiên của năng lượng điện trường trong tụ nên f = 500 Hz và  

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 2.

Từ công thức   Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  nếu giảm d bốn lần thì C’ = 4C nên T’ = 2T

Chọn đáp án B.

Câu 3.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C.

Câu 4.

Từ đồ thị ta viết được:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Từ đồ thị ta viết được:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 5.

Tại một điểm trên phương truyền sóng thì cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha nên:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án D.

Câu 6.

Điện trường và từ trường biến thiên cùng pha, ta có thể chọn Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D

Câu 7.

Trong cùng một môi trường nhất định thì luôn có. 

λđỏ > λda cam > λvàng > λlục > λlam > λchàm > λtím.

Trong chân không, bước sóng của ánh sáng vàng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Chọn đáp án C.

Câu 8.

Căn cứ vào nđỏ < nda cam < nvàng <nlục < nlam < nchàm  < ntím

Chọn đáp án D.

Câu 9.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Ta có i1 = 0,6i2 ⇒ MN = 10i1 = 6i2 ⇒ N = 6 + 1 = 7

Chọn đáp án A.

Câu 10.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 11.

Vì hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm nên có thể chọn xM = +2 mm và xN = 4,5 mm.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 12.

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất 

Chọn đáp án D.

Câu 13.

Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không 

Chọn đáp án D.

Câu 14.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Chọn đáp án A.

Câu 15.

C - sai vì đối với pin quang điện thì nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong.

Chọn đáp án C

Câu 16.

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Chọn đáp án B

Câu 17.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án C

Câu 18.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B

Câu 19.

A – đúng

B – đúng

C – sai vì quang phổ của ánh sáng Mặt Trời thu được trên Trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ của lớp khí quyển Trái Đất

D - đúng

Chọn đáp án C

Câu 20.

C – sai vì quang phổ phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất.

Chọn đáp án C

Câu 21.

C – sai vì tia tử ngoại bị nước, thủy tinh hấp thụ rất mạnh nhưng có thể truyền qua thạch anh

Chọn đáp án C

Câu 22.

D – sai vì tia hồng ngoại không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy nên mắt người không nhìn thấy được.

Chọn đáp án D.

Câu 23.

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B

Câu 24.

Ta có:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Do: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Suy ra k = 6, 7, 8, 9 ,10. Như vậy tại M có 5 bức xạ cho vân sáng.

Chọn đáp án A

Câu 25.

Quang điện trở được chế tạo từ chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

Chọn đáp án D

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Ánh sáng đơn sắc có tần số 6.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 500 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. lớn hơn 6.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 500 nm.

B. vẫn bằng 6.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 500 nm.

C. vẫn bằng 6.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 500 nm.

D. nhỏ hơn 6.1014 Hz còn bước sóng bằng 500 nm.

Câu 2. Chiếu chùm sáng hẹp đơn sắc song song màu lục theo phương vuông góc với mặt bên của một lăng kính thì tia ló đi là là trên mặt bên thứ hai của lăng kính. Nếu thay bằng chùm sáng gồm ba ánh sáng đơn sắc: cam, chàm và tím thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai

A. chỉ tia cam.  

B. gồm tia chàm và tím.  

C. chỉ có tia tím.

D. gồm tia cam và tím.

Câu 3. Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì 2 µs. Tại một thời điểm, điện tích trên tụ 3 µC sau đó 1 µC dòng điện có cường độ 4πA. Tìm điện tích cực đại trên tụ

A. 10 − 6C.  

B. 5.10 − 5C.   

C. 5.10 − 6C.   

D. 10 − 4C

Câu 4. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Câu 5. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. 

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 6. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.   

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 7. Trong thí nghiệm Young nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là 1,8 mm thì quang phổ bậc 8 rộng:

A. 2,7 mm

B. 3,6 mm

C. 3,9 mm

D. 4,8 mm

Câu 8. Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là sóng nào dưới đây:

A. Tia Rơnghen

B. Ánh sáng nhìn thấy

C. Tia tử ngoại

D. Tia hồng ngoại

Câu 9. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4 µF. Biết điện trường trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc 1000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,25 H.  

B. 1 mH.

C. 0,9 H.

D. 0,0625 H.

Câu 10. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. 

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1 (2 điểm). Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,4 mm và i2 = 0,3 mm. Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 9,7 mm. Tại A cả hai hệ vân đều cho vân sáng, còn tại B cả hai hệ đều không cho vân sáng hoặc vân tối. Hỏi trên AB có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?

Bài 2 (1,5 điểm). Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng bao nhiêu?

Bài 3 (1,5 điểm). Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh tuyến 30°Đ. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km; khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24h; hằng số hấp dẫn G = 6,67.10 − 11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn f > 30 MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào?

Đáp án đề số 5

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1.

Tần số ánh sáng không phụ thuộc vào môi trường, nghĩa là khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi.

Vì Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án C.

Câu2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) ⇒ Tia sáng đi là là trên mặt phân cách.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) ⇒ Tia sáng khúc xạ ra ngoài.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) ⇒ Tia sáng bị phản xạ toàn phần.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 3.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Hai thời điểm ngược pha Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  thì

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C

Câu 4.

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất 

Chọn đáp án D.

Câu 5.

Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không 

Chọn đáp án D.

Câu 6.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Chọn đáp án A.

Câu 7.

Độ rộng của quang phổ bậc 1 là:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Độ rộng của quang phổ bậc 8 là: Δx8 = 8Δx1 = 8.0,6 = 4,8mm

Chọn đáp án D

Câu 8.

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là tia tử ngoại.

Chọn đáp án C

Câu 9.

Tần số dao động riêng của mạch bằng tần số biến thiên của điện trường trong tụ nên

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 10.

Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không 

Chọn đáp án D.

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Tại A là một vân trùng nên Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Bài 2.

Từ Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (1) lấy đạo hàm theo thời gian cả hai vế ta có:

8q1q1 + 2q2q2 = 0 ⇔ 8q1i1 + 2q2i2 = 0 (2)

Từ (1) và (2) thay các giá trị q1 và i1 tính được i2 = 8mA 

Bài 3.

Với vệ tinh địa tĩnh (đứng yên so với Trái Đất), lực hấp dẫn là lực hướng tâm nên. 

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Vùng phủ sóng nằm trong miền giữa hai tiếp tuyến kể từ vệ tinh với Trái Đất. Từ đó tính được Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) . Từ kinh độ -30° + 81°20' = 51°20'T đến kinh độ 30° + 81°20' = 110°20'Đ

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Cho một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,5 µF và một cuộn dây thuần cảm. Biết điện áp cực đại trên tụ là 6 V. Xác định năng lượng dao động

A. 3,6 µJ.  

B. 9 µJ.  

C. 3,8 µJ.  

D. 4 µJ

Câu 2. Cho mạch dao động LC lí tưởng. Dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 0,04cos20t (A) (với t đo bằng µs). Xác định điện tích cực đại của một bản tụ điện

A. 10 – 12 C.

B. 0,002 C.   

C. 0,004 C.   

D. 2 nC

Câu 3. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 µH và tụ điện có điện dung 2 µF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường của tụ điện có độ lớn cực đại là

A. 2π µs.   

B. 4 π ps.  

C. π µs.  

D. 1 µs

Câu 4. Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100 pF và cuộn cảm có độ tự cảm Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  µH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào?

A. Dài.  

B. Trung.  

C. Ngắn.   

D. Cực ngắn.

Câu 5. Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 6 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng, da cam. Tia ló đơn sắc màu vàng đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu vàng, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. tím, lam, lục.

B. đỏ, vàng, lam.

C. đỏ, da cam.  

D. lam, tím, da cam.

Câu 6. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.   

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.  

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 7. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 8. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 9. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1 mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M có x = 2,4 mm là:

A. 1 vân tối

B. vân sáng bậc 2

C. vân sáng bậc 3

D. không có vân nào

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là bao nhiêu?

Bài 2 (2,5 điểm). Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,405µm (màu tím), λ2 = 0,54 µm (màu lục) và λ3 = 0,756 µm (màu đỏ). Giữa hai vạch sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có bao nhiêu vân tím, vân đỏ, vân lục?

Bài 3 (1 điểm). Mạch dao động cuộn dây có độ tự cảm 10 (µH) và tụ điện phẳng không khí diện tích đối diện 36π (cm2), khoảng cách giữa hai bản 1 mm. Tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 (m/s). Bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch có giá trị là bao nhiêu?

Đáp án đề số 6

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B.

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D.

Câu 3.

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường của tụ điện có độ lớn cực đại là Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án A.

Câu 4.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D.

Câu 5.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C.

Câu 6.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Chọn đáp án A.

Câu 7.

D - sai vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tử ngoại.

Chọn đáp án D

Câu 8.

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

Chọn đáp án A

Câu 9.

Khoảng vân: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Lập tỷ số: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Do đó tại M là vân sáng bậc 2.

Chọn đáp án B

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Nếu không có trùng nhau cục bộ thì giữa hai vạch sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có: 28 - 1 = 27 vân sáng tím; 21 - 1 = 20 vân sáng màu lục, 15 - 1 = 14 vân sáng màu đỏ.

Nhưng thực tế thì có sự trùng nhau cục bộ nên số vân sẽ ít hơn cụ thể như sau.

Hệ 1 trùng với hệ 2 ở 6 vị trí khác: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Hệ 1 trùng với hệ 2 ở 0 vị trí khác: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Hệ 2 trùng với hệ 3 ở 2 vị trí khác: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Suy ra hệ vân giao thoa chỉ còn 27 - 6 - 0 = 21 (tím); 20 - 6 - 2 = 12 (lục); 14 - 2 - 0 = 12 (đỏ).

Bài 3.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Câu 2. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. 

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 3. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện 3 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 

A. 1600.   

B. 2400.  

C. 800.   

D. 1000.

Câu 4. Một bức xạ đơn sắc có tần số 4.1014 Hz. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là

A. 0,64 µm.  

B. 0,50 µm.   

C. 0,55 µm.   

D. 0,75 µm

Câu 5. Tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Một mạch chọn sóng, khi thu được sóng điện từ có bước sóng λ thì cường độ cực đại trong mạch là 2π mA và điện tích cực đại trên tụ là 2 nC. Bước sóng λ là

A. 600 m.  

B. 260 m.  

C. 270 m.  

D. 280 m.

Câu 6. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc đỏ, vàng và tím. Gọi rđ, rv, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu vàng và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. rv = rt = rđ.  

B. rt < rv < rđ.  

C. rđ < rv < rt.  

D. rt < rđ < rv

Câu 7. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 8. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

Câu 9. Chọn phương án sai. Tia hồng ngoại

A. chủ yếu để sấy khô và sưởi ấm  

B. để gây ra hiện tượng quang điện trong

C. dùng chụp ảnh trong đêm tối

D. dùng làm tác nhân iôn hoá

Câu 10. Chọn phương án sai khi nói về tia tử ngoại. 

A. Khả năng gây phát quang được ứng dụng để tìm vết nứt, vết xước trong kỹ thuật chế tạo máy.

B. Tác dụng sinh học được ứng dụng để chữa bệnh còi xương, diệt vi khuẩn...

C. Dùng làm tác nhân ion hoá, kích thích sự phát quang, để gây ra hiện tượng quang điện.

D. Dùng tử ngoại để chữa bệnh mù màu.  

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1 ( 1 điểm). Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10 − 4 s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là bao nhiêu?

Bài 2 (1,5 điểm). Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Khi L = L1 và C = C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ. Khi L = 3L1 và C = C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là 2λ. Nếu L = 3L1 và C = C1 + C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là bao nhiêu?

Bài 3 ( 2,5 điểm). Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng với các thông số a = 2 mm, D = 2 m với nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,64 µm (màu đỏ), λ2 = 0,54 µm (màu lục) và λ3 = 0,48 µm (màu lam). Trong vùng giao thoa, vùng có bề rộng L = 40 mm (có vân trung tâm ở chính giữa), sẽ có mấy vạch sáng màu đỏ?

Đáp án đề số 7

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1.

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất 

Chọn đáp án D.

Câu 2.

Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không 

Chọn đáp án D.

Câu 3.

Áp dụng Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B.

Câu 4.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B

Câu 5.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 6.

rđỏ > rda cam > rvàng > rlục > rlam> rchàm > rtím

Chọn đáp án B.

Câu 7.

D - sai vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tử ngoại.

Chọn đáp án D

Câu 8.

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Chọn đáp án B

Câu 9. 

A – đúng

B – đúng

C – đúng

D – sai vì tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn ánh sáng nhìn thấy, mà bước sóng càng dài thì mang năng lượng càng thấp, không đủ để ion các chất. 

Chọn đáp án D

Câu 10.

A, B, C – đúng

D – sai vì tia tử ngoại có tác dụng sinh học: hủy diệt tế bào, tế bào võng mạc, diệt khuẩn, nấm mốc nên không thể dùng tia tử ngoại để chữa bệnh mù màu được. 

Chọn đáp án D

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1.

Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại (giả sử lúc này q = Q0) xuống còn một nửa giá trị cực đại (Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) ) là Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) = 1,5.10 − 4 s, suy ra T = 1,2.103 s.

Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Bài 3.

Khoảng vân của Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Khoảng vân của Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

⇒ i≡ = 27i1 = 17,28 (mm)

Khoảng vân của Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

⇒ i'≡ = 3i1 = 1,92 (mm)

Khoảng vân của Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

⇒ i"≡ = 27i1 = 17,27 (mm)

Nếu không có trùng nhau thì số vân màu đỏ L:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Số vân sáng của λ1 trùng với các vân sáng của λ2 và λtrên đoạn L lần lượt là

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Số vân sáng λđồng thời của λ1 ≡ λ2 ≡ λ3 trên đoạn L:

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Số vân đỏ còn lại: Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi nhưng lan truyền được trong chân không.

Câu 2. Một bức xạ đơn sắc có tần số 4.1014 Hz. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là

A. 0,64 µm.  

B. 0,50 µm.   

C. 0,55 µm.   

D. 0,75 µm

Câu 3. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.   

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.  

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa I âng khoảng cách hai khe là 5 mm khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh 2 m. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,58 µm. Tìm vị trí vân sáng bậc 3 trên màn ảnh:

A. ± 0,696 mm.  

B. ± 0,812 mm.   

C. 0,696 mm.  

D. 0,812 mm

Câu 5. Tại hai điểm A, B cách nhau 1000 m trong không khí, đặt hai ăngten phát sóng điện từ giống hệt nhau. Nếu di chuyển đều một máy thu sóng trên đoạn thẳng AB thì tín hiệu mà máy thu được trong khi di chuyển sẽ

A. như nhau tại mọi vị trí.

B. lớn dần khi tiến gần về hai nguồn,

C. nhỏ nhất tại trung điểm của AB.   

D. lớn hay nhỏ tuỳ vào từng vị trí.

Câu 6. Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là sóng nào dưới đây:

A. Tia Rơnghen

B. Ánh sáng nhìn thấy

C. Tia tử ngoại

D. Tia hồng ngoại

Câu 7. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

A. 19 vân.  

B. 17 vân.  

C. 15 vân.  

D. 21 vân

Câu 8. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một chùm phân kì màu trắng

B. Một chùm phân kì nhiều màu

C. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

D. Một chùm tia song song

Câu 9. Thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì:

A. Khoảng vân quan sát được là i.

B. Không thể quan sát được hiện tượng giao thoa.

C. Khoảng vân quan sát được lớn hơn i.

D. Khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của hai khe S1, S2 ?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không đổi

D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1 ( 1,5 điểm). Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20 mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là bao nhiêu?

Bài 2 (2 điểm). Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh áng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,4 µm (màu tím) λ2 = 0,48 µm (màu lam) và λ3 = 0,6 µm (màu cam thì tại tại M và N trên màn là hai vị trí trên màn có vạch sáng cùng màu với màu của trung tâm. Nếu giao thoa thực hiện lần lượt với các ánh sáng λ1, λ2 và λ3 thì số vân sáng trong khoảng MN (không tính M và N) lần lượt là x, y và z. Nếu x = 17 thì y và z bằng bao nhiêu?

Bài 3 (1,5 điểm). Mạch dao động của một máy phát sóng vô tuyến gồm cuộn cảm và một tụ điện phẳng mà khoảng cách giữa hai bản tụ có thể thay đổi. Khi khoảng cách giữa hai bản tụ là 4,8 mm thì máy phát ra sóng có bước sóng 300 m, để máy phát ra sóng có bước sóng 240 m thì khoảng cách giữa hai bản phải tăng thêm bao nhiêu?

Đáp án đề số 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1.

Sóng điện từ (điện từ trường) lan truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Điện môi là một môi trường vật chất 

Chọn đáp án D.

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề) 

Chọn đáp án B

Câu 3.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

Chọn đáp án A.

Câu 4.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án A.

Câu 5.

Trong khoảng AB có sự giao thoa của hai sóng kết hợp do hai nguồn kết hợp A, B phát ra nên nếu máy thu gặp vị trí cực đại thì tín hiệu mạnh, còn gặp cực tiểu thì tín hiệu yếu.

Chọn đáp án D. 

Câu 6.

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là tia tử ngoại.

Chọn đáp án C

Câu 7.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án B.

Câu 8.

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Chọn đáp án C

Câu 9.

Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i, tuân theo công thức khoảng vân Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)  (n là chiết suất của môi trường nước)

Chọn đáp án D

Câu 10.

Khoảng vân i sẽ không đổi.

Chọn đáp án C

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Bài 3.

Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (8 đề)

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên