Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ có đáp án

Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Nghề làm muối ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ phát triển mạnh là do:

A. nền nhiệt cao, ít cửa sông lớn đổ ra biển.

B. nền nhiệt cao, nhiều cửa sông đổ ra biển.

C. nền nhiệt thấp, ít cửa sông lớn đổ ra biển.

D. nền nhiệt thấp, nhiều cửa sông đổ ra biển.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay?

A. Chủ yếu phát triển các ngành công nghệ cao.

B. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng dồi dào.

C. Hình thành chuỗi các trung tâm ở ven biển.

D. Cơ sở năng lượng đã đáp ứng đủ nhu cầu.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt các loài cá quý có giá trị cao.

C. tăng cường nuôi trồng thủy sản ở tất cà các tỉnh.

D. phát triển mạnh chế biến theo hướng hàng hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất về khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là có

A. nhiều vịnh biển, cửa sông.

B. vùng biển diện tích rộng.

C. nhiều bãi triều, đầm phá.

D. các ngư trường trọng điểm.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triền cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

A. Tạo ra những thay đổi trong phân bố dân cư.

B. Giúp đẩy mạnh sự giao lưu với các vùng

C. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường.

D. Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/163-165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Thành phố trực thuộc Trung ương ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Tuy Hòa.

B. Nha Trang.

C. Đà Nẵng.

D. Quy Nhơn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Thế mạnh nổi bật của Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc Trung Bộ là

A. nhiều vũng, vịnh nước sâu và gần tuyến hàng hải quốc tế.

B. có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng tổng hợp.

C. có nhiều đảo thuận lợi cho các tàu thuyền neo đậu, trú ẩn.

D. vùng biển ít chịu ảnh hưởng của bão, gió mùa Đông Bắc.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Nguyên nhân chính làm cho giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn thấp là do

A. nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút về các vùng khác.

B. không chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

C. tài nguyên khoáng sản, năng lượng chưa được phát huy.

D. các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/163-165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.

B. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

C. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ.

D. thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. góp phần giải quyết vấn đề việc làm.

B. thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

C. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

D. cung cấp các sản phẩm cho xuất khẩu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đầu tư phương tiện và tập trung đánh bắt.

B. đào tạo lao động và đẩy mạnh xuất khẩu.

C. khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi.

D. phát triển nuôi trồng và đẩy mạnh chế biến.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đảm bảo nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

B. đổi mới cơ sở vật chất kĩ thuật, hội nhập quốc tế.

C. đảm bảo cơ sở năng lượng, thu hút nhiều đầu tư.

D. nâng cao trình độ lao động, phát triển giao thông.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Ý nghĩa chủ yếu của các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành.

B. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

C. tạo việc làm, thay đổi bộ mặt vùng ven biển.

D. tăng vận chuyển, tiền đề tạo khu công nghiệp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Các cảng nước sâu thường phục vụ tàu vậ tải lớn với trọng tải cao nên sẽ tăng vận chuyển. Việc có nhiều tàu thuyền vận chuyển nhiều nguyên, nhiên liệu đến và vận chuyển các sản phẩm đi sẽ giúp tạo tiền đề để xây dựng khu công nghiệp.

Câu 14 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ

A. đẩy mạnh chế biến, phát triển xuất khẩu.

B. hiện đại ngư cụ, đầu tư đánh bắt xa bờ.

C. mở rộng dịch vụ, xây dựng các cảng cá.

D. áp dụng kỹ thuật mới, bảo vệ môi trường.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Nâng cấp các cơ sở lưu trú, khai thác mới tài nguyên.

B. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng loại hình sản phẩm.

C. Nâng cao trình độ người lao động, tích cực quảng bá.

D. Thu hút dân cư tham gia, phát triển du lịch cộng đồng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. mở rộng các thị trường xuất khẩu.

B. thu hút các nguồn vốn đầu tư.

C. phát triển khoa học công nghệ.

D. nâng cao trình độ người lao động.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên 2017). Phương hướng phát triển công nghiệp ở Duyên hải miền Trung:

A. Đẩy mạnh khai thác các tiềm năng khoáng sản của vùng.

C. Hình thành nhiều khu công nghiệp, chế xuất.

B. Xây dựng các cảng nước sâu để nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu hàng hóa.

D. Xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là cơ sở năng lượng, hệ thống giao thông.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Các tuyến đường Bắc - Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. quốc lộ 1A, đường 14.

B. quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam.

C. quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh.

D. đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc – Nam.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2017). Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (cực Nam Trung Bộ) chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện:

A. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

B. Sự chuyển đổi mùa vụ từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng lên miền núi.

C. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

D. Việc khai thác tốt hơn tính mùa vụ của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (cực Nam Trung Bộ) chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

Câu 20 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Hoạt động đánh bắt thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do:

A. hệ thống sông ngòi dày đặc, ít thiên tai.

B. đường bờ biển dài, nhiều bãi tôm, bãi cá.

C. có các cơ sở chế biến thủy sản hiện đại

D. người dân có nhiều kinh nghiệm đi biển

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi vì:

A. bờ biển dài nhất nước ta, biển ấm quanh năm không đóng băng.

B. bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh, mực nước sâu, ít phù sa bồi đắt.

C. có đường bờ biển dài, có nhiều cồn cát và bãi cát ven biển.

D. đường bờ biển dài có nhiều sông đổ ra biển.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi vì vùng này có đường bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh, mực nước sâu và sông ngắn, nhỏ nên rất ít phù sa bồi đắt.

Câu 22 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018). Hướng chuyên môn hóa sản xuất không phải của vùng nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. khai thác thủy sản.        B. trâu, bò thịt.

C. nuôi trồng thủy sản.        D. cây công nghiệp lâu năm.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/162-163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 23 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Nhân tố không đúng khi nói về thuận lợi đối với việc sản xuất muối ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. người dân có kinh nghiệm lâu đời.

B. địa hình vùng bờ biển có nhiều vũng vịnh.

C. số giờ nắng và gió trong năm nhiều.

D. không có các hệ thống sông ngòi lớn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có vai trò quan trọng hơn đối với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan khi:

A. nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam.

B. xây dựng và nâng cấp các cảng nước sâu.

C. phát triển các tuyến đường ngang.

D. khôi phục và hiện đại hóa hệ thống sân bay.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Ý nào sau đây đúng với công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Nha Trang là trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng.

B. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng rất phong phú.

C. Dẫn đầu cả nước về mức độ tập trung các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất.

D. Công nghiệp chủ yếu là cơ khí, chế biến nông- lâm- thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/163-165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không có trung tâm công nghiệp nào dưới đây?

A. Đà Nẵng.

B. Quy Nhơn.

C. Ninh Thuận.

D. Nha Trang.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Ý nghĩa các tuyến đường ngang (19, 26,…) nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là:

A. đẩy mạnh giao lưu kinh tế với TP. Hồ Chí Minh.

B. giúp mở rộng các vùng hậu phương của các cảng này.

C. nâng cao vai trò quan trọng giao lưu với Tây Nguyên.

D. giúp mở cửa giao lưu trao đổi hàng hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/165, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4). Tiềm năng lớn nhất của Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. khai thác và chế biến khoáng sản.        B. thuỷ điện.

C. tổng hợp kinh tế biển.        D. phát triển nông nghiệp.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/162-163, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017). Du lịch biển Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển hơn Bắc Trung Bộ là:

A. Vùng biển Nam Trung Bộ có số giờ nắng nhiều, không có gió mùa Đông Bắc.

B. Do kinh tế phát triển, người dân có kinh nghiệm kinh doanh du lịch.

C. Duyển hải Nam Trung Bộ có nhiều bãi tắm đẹp.

D. Do vị trí Nam Trung Bộ thuận lợi hơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/161, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 :(THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017). Thế mạnh tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển ngành đánh bắt thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Đường bờ biển dài, nhiều bãi tôm, bãi cá và các loại hải sản

B. Vùng biển có nhiều loại có giá trị kinh tế cao

C. Bờ biển có nhiều vịnh để xây dựng cảng cá

D. Vùng biển ít chịu ảnh hưởng của bão, gió mùa đông bắc

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/161-162, địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa