Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2.

Mẫu:

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 2: Trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đố bạn tìm các thương trong bảng chia 2.

Mẫu:

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: Em tìm các thương trong bảng chia 2 như sau:

2 : 2 = ?                 

2 × 1 = 2

2 : 2 = 1

4 : 2 = ?

2 × 2 = 4

4 : 2 = 2

6 : 2 = ?

2 × 3 = 6

 6 : 2 = 3

8 : 2 = ?

2 × 4 = 8

8 : 2 = 4

10 : 2 = ?

2 × 5 = 10

10 : 2 = 5

12 : 2 = ? 

2 × 6 = 12

12 : 2 = 6

14 : 2 = ?

2 × 7 = 14

14 : 2 = 7

16 : 2 = ?

2 × 8 = 16

 16 : 2 = 8

18 : 2 = ?

2 × 9 = 18

18 : 2 = 9

20 : 2 = ?

2 × 10 = 20

20 : 2 = 10

Luyện tập 1: Trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

2 : 2                            4 : 2                            6 : 2                            8 : 2                            10 : 2

12 : 2                          14 : 2                          16 : 2                          18 : 2                          20 : 2

Trả lời:

Em dựa vào bảng chia 2 để tính nhẩm kết quả của từng phép tính chia như sau:

2 : 2 = 1          4 : 2 = 2          6 : 2 = 3          8 : 2 = 4          10 : 2 = 5

12 : 2 = 6       14 : 2 = 7       6 : 2 = 8          18 : 2 = 9       20 : 2 = 10

Luyện Tập 2: Trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

… : 2 = 7                   … : 2 = 5                   … : 2 = 4                   … : 2 = 9

… : 2 = 8                   … :  2 = 10                … : 2 = 6                   … : 2 = 3

Trả lời:

Dựa vào bảng chia 2, em điền số bị chia vào chỗ chấm như sau:

14 : 2 = 7                   10 : 2 = 5                   8 : 2 = 4                      18 : 2 = 9

16 : 2 = 8                   20 :  2 = 10                12 : 2 = 6                   6 : 2 = 3

Luyện tập 3: Trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) Chia đều số kẹo trong lọ (hũ) cho 2 bạn. Mỗi bạn được mấy cái kẹo?

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 | Chân trời sáng tạo.

b) Lấy hết số kẹo trong lọ chia cho mỗi bạn 2 cái. Có mấy bạn được chia?

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát từng hũ, em thấy:

a) Hũ thứ nhất có 14 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Số kẹo của mỗi bạn là kết quả của phép chia 14 : 2 = 7 cái.

Hũ thứ hai có 8 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Số kẹo của mỗi bạn là kết quả của phép chia 8 : 2 = 4 cái.

Hũ thứ 3 có 16 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Số kẹo của mỗi bạn là kết quả của phép chia 16 : 2 = 8 cái.

b) Hũ thứ nhất có 10 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Số kẹo của mỗi bạn là kết quả của phép chia 10 : 2 = 5 cái.

Hũ thứ hai có 12 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Số kẹo của mỗi bạn là kết quả của phép chia  12 : 2 = 6 cái.

Hũ thứ ba có 18 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Số kẹo của mỗi bạn là kết quả của phép chia 18 : 2 = 9 cái.

Em điền kết quả như sau:

a) 

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 23, 24 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên