Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 60 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 2: Trang 60 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm hiểu quan hệ giữa mét, đề-xi-mét và xăng-ti-mét.

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 3: Trang 60 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Mấy gang tay của em thì được khoảng 1 m?

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

b) So sánh chiều cao của em với 1 m.

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

c) So sánh chiều dài bàn học sinh và bàn giáo viên của lớp em với 1 m (dùng các từ: ngắn hơn, dài hơn, dài bằng).

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Mỗi găng tay em được 17 cm thì khoảng 6 găng tay thì được 1 m.

b) Đo chiều cao rồi so sánh với 1 m.

c) Em dùng thước kẻ đo bàn học sinh và giáo viên rồi so sánh với 1 m

Thực hành 4: Trang 61 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Chiều dài bảng lớp.

            Uớc lượng: khoảng 160 cm.

            Đo: 2 m. 

b) Chiều dài và chiều rộng phòng học.

Chiều dài:

            Ước lượng: khoảng 16 m.

            Đo: 15 m.

Chiều rộng:

            Ước lượng: khoảng 10 m.

            Đo: 8 m.

c) Chiều cao cửa ra vào lớp học.

            Ước lượng: khoảng 2 m.

            Đo: 2 m. 

Luyện tập 1: Trang 62 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Mẫu:

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

a) 

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Chó đã nhảy …… cm, còn thiếu …… cm mới đủ 1 m.

b)

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Thỏ đã nhảy …… cm, còn thiếu …… cm mới đủ 1 m.

Trả lời:

Mỗi con vật phải nhảy đủ 1 m nên em có:

a) 

Chó đã nhảy 50 cm, còn thiếu 50 cm mới đủ 1 m. 

b)

Thỏ đã nhảy 80 cm, còn thiếu 20 cm mới đủ 1 m.

Luyện Tập 2: Trang 62 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

cm hay m?

Toán lớp 2 Mét trang 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Cục tẩy  dài 4 cm

Cửa sổ lớp rộng 2 m

Bút chì dài 15 cm

Sợ dây dài 3 m

Hành lang dài 14 m

Hoạt động thực tế: Trang 62 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Cắt một đoạn dây dài 1 m rồi dùng sợ dây đó đo chiều dài, chiều rộng một số đồ dùng như bàn, giường,……

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên