Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành với số 275, 330, 404.

Trả lời:

- Số 275 gồm 2 trăm, 7 chục và 5 đơn vị.

Em lấy 2 thẻ trăm, 7 thẻ chục và 5 khối lập phương.

- Số 330 gồm 3 trăm, 3 chục và 0 đơn vị.

Em lấy 3 thẻ trăm, 3 thẻ chục.

- Số 404 gồm 4 trăm, 0 chục và 4 đơn vị.

Em lấy 4 thẻ trăm, 4 khối lập phương.

Luyện tập 1: Trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Trong một hàng, từ trên xuống dưới, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Kết quả được điền vào bảng như sau:

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 48, 49 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) 

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

c) 

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát bức tranh, em thấy:

a) Các số tròn trăm, đếm thêm trăm (từ 100 đến 1000).

b) Các số tròn chục, đếm thêm chục (từ 410 đến 500).

c) Các số liên tiếp, đếm thêm 1 (từ 781 đến 785; từ 396 đến 400, từ 801 đến 805).

Em điền như sau:

a)

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

c)

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 49 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết số.

Tám trăm mười một

Sáu trăm hai mươi mốt

Chín trăm linh năm

Năm trăm ba mươi lăm

Bảy trăm mười bốn

Trả lời:

Tám trăm mười một: 811

Sáu trăm hai mươi mốt: 621

Chín trăm linh năm. 905

Năm trăm ba mươi lăm. 535

Bảy trăm mười bốn: 714

Luyện tập 4: Trang 49 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi con vật sống ở đâu?

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Hoàn thiện tia số, em có các số sau:

398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409.

Em thực hiện phép tính phía dưới từng con gấu.

Con gấu xám: 400 + 4 = 404, em nối với hình C.

Con gấu nâu: 400 + 9 = 409, em nối với hình D.

Con gấu trắng: 401, em nối với hình B.

Con gấu trúc: 300 + 90 + 9 = 399, em nối với hình A.

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 50 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đi theo thứ tự các số tròn chục để đến vương quốc Truyện Cổ Tích.

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Các số chục theo thứ tự gồm có: 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 50 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Xếp hình.

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên