Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 106 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Làm theo mẫu:

Mẫu:

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) 

Có 3 phần mỗi phần có 4 miếng dưa nên em có:

Phép cộng: 4 + 4 + 4 = 12

Phép nhân: 4 × 3 = 12

Phép chia: 12 : 3 = 4 ; 12 : 4 = 3

Em làm tương tự với phần tiếp theo và được kết quả như sau: 

a)                                             b)

4 + 4 + 4 = 12                       3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

4 × 3 = 12                              5 × 3 = 15

12 : 3 = 4                               15 : 5 = 3                                           

12 : 4 = 3                               15 : 3 = 5

Luyện Tập 2: Trang 106 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2.

             Bảng nhân 5, bảng chia 5.

a) Đọc lần lượt các bảng.

b) Đọc các cặp phép nhân, phép chia trong bảng có liên quan.

Ví dụ: 2 × 8 = 16

           16 : 2 = 8

Luyện tập 3: Trang 106 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính:

a) 2 × 4                       5 × 9               b) 15 : 5                     12 : 2

    5 × 7                       2 × 10                 18 : 2                      20 : 5

    5 × 6                       2 × 7                   35 : 5                      14 : 2

    2 × 9                       5 × 8                   45 : 5                      20 : 2

Trả lời:

Em thực hiện các phép nhân, phép chia và được kết quả như sau:

a) 2 × 4 = 8                5 × 9 = 45                  b) 15 : 5 = 3               12 : 2 = 6

    5 × 7 = 35              2 × 10 = 20                    18 : 2 = 9               20 : 5 = 4

    5 × 6 = 30              2 × 7 = 14                      35 : 5 = 7               14 : 2 = 7

    2 × 9 = 18              5 × 8 = 40                      45 : 5 = 9               20 : 2 = 10

Luyện tập 4: Trang 107 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Giải bài toán theo tóm tắt sau

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 | Chân trời sáng tạo.

1 tổ: 5 cây

4 tổ: … cây? 


b) Mỗi con thỏ có 2 cái tai. Trong chuồng có tất cả 14 cái tai thỏ. Hỏi chuồng thỏ có bao nhiêu con?

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số cây 4 tổ trồng được, em lấy số cây một tổ trồng được là 5 cây nhân với số tổ là 4 tổ, em có phép tính: 5 × 4  = 20 cây.

Để tính trong chuồng thỏ có bao nhiêu con thỏ, em lấy số tai thỏ có trong chuồng là 14 cái tai thỏ chia cho số tai thỏ mà mỗi con thỏ có là 2 tai. Em có phép tính: 14 : 2 = 7 con.

Vậy: 

a) Bốn tổ có số cây là: 5 × 4  = 20 cây.

b) Chuồng thỏ có tất cả: 14 : 2 = 7 con.

Luyện tập 5: Trang 107 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi trái cây che dấu phép tính nào (+, –, × hay : )?

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

10 : 5 = 2                                           10 × 2 = 20

10 – 2  = 8                                         10 + 5 = 15

Luyện tập 6: Trang 107 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép tính nhân và chia theo hàng hoặc cột và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên