Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự hội khỏe Phù Đổng.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

b) Viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

c) Viết số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé.

d) Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn?

Trả lời

a) Em có: 

Số học sinh Đội A gồm có:   1 trăm, 2 chục và 7 đơn vị. Vậy số học sinh đội A là 127 bạn.

Số học sinh Đội B gồm có:   2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị. Vậy số học sinh đội B là 265 bạn.

Số học sinh Đội C gồm có:   1 trăm, 7 chục và 4 đơn vị. Vậy số học sinh đội C là 174 bạn.

Số học sinh Đội D gồm có:   2 trăm, 6 chục và 1 đơn vị. Vậy số học sinh đội D là 261 bạn.

Vậy em điền được như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

b) Em viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị. em được kết quả như sau:

Đội A : 127 = 100 + 20 + 7

Đội B : 265 = 200 + 60 + 5

Đội C : 174 = 100 + 70 + 4

Đội D : 261 = 200 + 60 + 1

c) Em có: 265 > 261 > 174 > 127 

Vậy số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé: đội B, đội D, đội C, đội A.

d) Đội B có nhiều học sinh nhất là 265 bạn, đội A có ít học sinh nhất là 127 bạn.

Để tính đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn, em lấy số học sinh ở đội nhiều học sinh nhất là 265 bạn trừ đi số học sinh ở đội ít học sinh nhất là 127 bạn. Em có phép tính: 265 – 127 = 138 bạn.

Vậy:

Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất số bạn là: 265 – 127 = 138 bạn.

Luyện Tập 2: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính.

754 – 623                               548 + 170                              62 + 218                                 450 – 36 

Trả lời: 

Phép tính: 754 – 623

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 4 – 3 bằng 1, viết 1

Trừ chữ số hàng chục: 5 – 2 bằng 3, viết 3

Trừ chữ số hàng trăm: 7 – 6 bằng 1, viết 1

Vậy: 754 – 623 = 131.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Em thực hiện các phép tính theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo để tìm được số còn thiếu. 

40 + ? + 80 = 150. Vậy 120 + ? = 150. Em điền số 30 thay cho dấu ?

40 + ? + 20 = 150. Vậy: 60 + ? = 150. Em điền số 90 thay cho dấu ?

20 + ? + 60 = 150. Vậy 80 + ? = 150. Em điền số 70 thay cho dấu ?

80 + ? + 60 = 150. Vậy 140 + ? = 150. Em điền số 10 thay cho dấu ?

40 + ? + 60 = 150. Vậy 100 + ? = 150. Em điền số 50 thay cho dấu ? 

Em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Có thể, chắc chắn hay không thể?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quả còn có thể chui qua vòng tròn

Luyện tập 5: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số bạn gái đội múa sạp có, em lấy số bạn trong đội múa sạp có là 22 bạn trừ đi số bạn trai có trong đội múa sạp là 6 bạn. Em có phép tính: 22 – 6 = 16 bạn.

Vậy: 

Đội múa sạp có 22 – 6 = 16 bạn gái.

Luyện tập 6: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Buổi liên hoan văn nghệ có 128 bạn diễn viên và 465 bạn khán giả. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả trong buổi liên hoan văn nghệ, em lấy số bạn diễn viên là 128 bạn cộng với số bạn khán giả là 465 bạn. Em có phép tính: 128 + 465 = 593 bạn.

Vậy:

Số bạn diễn viên và khán giả là: 128 + 465 = 593 bạn.

Thử thách: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Con vịt nặng : 10 – 3 = 7 kg

Con mèo nặng : 7 – 3 = 4 kg

Con chó nặng 40 – 7 – 4 = 29 kg

Luyện tập 7: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Em hãy đọc bảng phía dưới để biết chiều cao của một số ngọn hải đăng ở nước ta.

Tên ngọn hải đăng

Chiều cao

Mũi Kê Gà (Bình Thuận)

66 m

Đại Lãnh (Phú Yên)

110 m

Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)

170 m

Hòn Lớn (Khánh Hòa)

102 m

a) Sắp xếp chiều cao các ngọn hải đăng ở bảng trên theo thứ tự từ cao đến thấp.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

b) Hãy nêu tên ngọn hải đăng cao nhất và ngọn hải đăng thấp nhất.

c) Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất bao nhiêu mét?

Trả lời:

a) Em đọc chiều cao của các ngọn hải đăng và sắp xếp chiều cao các ngọn hải đăng theo thứ tự từ cao đến thấp. Em được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 96, 97, 98 | Chân trời sáng tạo.

b) Ngọn hải đăng cao nhất   là ở Vũng Tàu, ngọn hải đăng thấp nhất là ở Mũi Kê Gà.

c) Để tính chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất bao nhiêu mét, em lấy chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là 170 m trừ đi chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất là 66 m. Em có phép tính: 170 – 66 = 104 m.

Vậy: 

Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là : 104 m.

Đất nước em: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm vị trí các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu trên bản đồ.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên