Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính. 

218 + 543                              670 + 139                              627 + 8

394 + 412                              46 + 61                                   80 + 747

Trả lời:

Phép tính: 218 + 543

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 8 + 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).

Cộng chữ số hàng chục: 1 + 4 bằng 5 thêm 1 bằng 6, viết 6.

Cộng chữ số hàng trăm: 2 + 5 bằng 7, viết 7.

Vậy: 218 + 543 = 761.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Phép tính: 652 + 139 

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 2 + 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).

Cộng chữ số hàng chục: 5 + 3 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9.

Cộng chữ số hàng trăm: 6 + 1 bằng 7, viết 7. Vậy: 652 + 139 = 791.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) 500 + 20 + 6 = ……

b) 50 + 2 + 600 = ……

c) 5 + 60 + 200 = ……

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính và được kết quả như sau:

a) 500 + 20 + 6 = 526

b) 50 + 2 + 600 = 652

c) 5 + 60 + 200 = 265

Luyện tập 3: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

(>, =, <)

700 + 30 + 8 …… 738

900 + 60 + 1 …... 691

400 + 40 …… 401

Trả lời:

700 + 30 + 8 …… 738

Em có: 700 + 30 + 8 = 738 . Vậy 700 + 30 + 8 = 738

Em làm tương tự với các phần tiếp theo và được kết quả như sau: 

700 + 30 + 8 = 738

900 + 60 + 1 > 691

400 + 40 > 401

Luyện tập 4: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính:

a) 632 + 118 + 247

b)  435 + 129 + 315

Trả lời:

Phép tính: 632 + 118 + 247

Em thực hiện phép tính: 632 + 118 = 750

750 + 247 = 997

Vậy 632 + 118 + 247 = 997

Em làm tương tự với phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 632 + 118 + 247 = 997

b)  435 + 129 + 315 = 879

Luyện tập 5: Trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Dưới đây là số trứng của mỗi con gà đẻ trong một năm.

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

Số?

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là …… quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là ……quả.

Trả lời :

Để tính tổng số quả trứng của gà nâu và gà trắng, em lấy số trứng của gà nâu là 168 quả cộng với số trứng của gà trắng là 207 quả. Em có phép tính:   168 + 207 = 375 quả.

Để tính tổng số trứng của cả ba con gà, em lấy số trứng của gà nâu là 168 quả cộng với số trứng của gà trắng là 207 quả, rồi cộng với số trứng của gà đen là 200 quả. Em có phép tính: 168 + 207 + 200 = 575 quả.

Vậy em điền được như sau:

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là 168 + 207 = 375 quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là 168 + 207 + 200 = 575 quả.

Luyện tập 6: Trang 91 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Một trang trại nuôi 387 con gà đẻ trứng và 550 con gà lấy thịt. Hỏi trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

b) Mỗi tuần lễ, gà đẻ trứng ăn hết 409 kg thức ăn, gà lấy thịt ăn hết 231 kg thức ăn. Hỏi mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn?

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời :

Để tính trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà, em lấy số con gà đẻ trứng là 387 con cộng với số con gà lấy thịt là 550 con. Em có phép tính: 387 + 550 = 937 con gà.

Để tính số ki-lô-gam thức ăn cả hai loại gà ăn hết trong mỗi tuần lễ, em lấy số thức ăn gà đẻ trứng ăn hết là 409 kg cộng với số thức ăn gà lấy thịt ăn hết là 231 kg. Em có phép tính: 409 + 231 = 640 kg.

Vậy em được kết quả như sau:

a) Trang trại nuôi tất cả 387 + 550 = 937 con gà.

b) Cả hai loại gà ăn hết 409 + 231 = 640 kg.

Thử thách: Trang 91 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên