Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 79 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính.

361 + 417                              530 + 56                                 203 + 6

Trả lời:

Phép tính: 361 + 417

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 1 + 7 bằng 8, viết 8.

Cộng chữ số hàng chục: 6 + 1 bằng 7, viết 7.

Cộng chữ số hàng trăm: 3 + 4 bằng 7, viết 7.

Vậy: 361 + 417 = 778.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 80 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm:

Mẫu: 

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép tính và được kết quả như sau:

400 + 300 = 700       300 +500 = 800        800 + 200 = 1000     

500 + 200 = 700       500 + 500 = 1000     700 + 300 = 1000

Luyện tập : Trang 80 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính:

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Phép tính: 824 + 100

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 4 + 0 bằng 4, viết 4.

Cộng chữ số hàng chục: 2 + 0 bằng 2, viết 2.

Cộng chữ số hàng trăm: 8 + 1 bằng 9, viết 9.

Vậy 824 + 100 = 924.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:           

824 + 100 = 924       584 + 300 = 884       340 + 250 = 590       710 + 180 = 890

915 + 80 = 995         136 + 50 = 186

Luyện tập 3: Trang 80 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số? 

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Thùng hàng ở trên bằng tổng 2 thùng hàng liền kề nhau ở ngay dưới nó, ví dụ: thùng hàng xanh lá ở hàng 2 bằng tổng thùng hàng xanh dương và cam ở hàng 1 ( 656 + 100 = 756).

Em có: 100 + 11 = 111, 11 + 10 = 21, 756 + 111 = 867, 111 + 21 = 132, 867 + 132 = 999.

Vậy em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 81 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tàu thứ nhất chở 150 kiện hàng, tàu thứ hai chở 223 kiện hàng.

Hỏi cả hai tàu chở bao nhiêu kiện hàng?

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số kiện hàng cả hai tàu chở, em lấy số kiện hàng tàu thứ nhất chở là 150 kiện hàng cộng với số kiện hàng tàu thứ hai chở là 223 kiện hàng. Em có phép tính: 150 + 223 =373 kiện hàng.

Vậy: 

Cả 2 tàu chở được : 150 + 223 =373 kiện hàng

Luyện tập 5: Trang 81 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81 | Chân trời sáng tạo.

Quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Gianh

(đi qua cảng Tiên Sa) dài …… km.

Trả lời:

Để tính quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Gianh dài bao nhiêu km-lô-mét, em lấy quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Tiên Sa là 134 km cộng với quãng đường từ cảng Tiên Sa đến cảng Gianh là 235 km. Em có phép tính: 134 + 235 = 369 km.

Vậy em điền được như sau: 

Quãng đường từ cảng Sa Kỳ đến cảng Gianh

(đi qua cảng Tiên Sa) dài 134 + 235 = 369 km.

Đất nước em: Trang 81 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm vị trí Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình trên bản đồ.

Hoạt động thực tế: Trang 81 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Ngoài 3 cảng được nêu trong bài 5, nêu thêm cảng biển mà em biết.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên