Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm hình ảnh phù hợp với số.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em quan sát:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Em thấy có 3 thẻ 1 trăm, 2 thẻ 1 chục và 1 đơn vị, vậy ta được số 321

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Em thấy có 1 thẻ 1 trăm, 3 thẻ 1 chục và 2 đơn vị, vậy ta được số 132

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Em thấy có 2 thẻ 1 trăm, 1 thẻ 1 chục và 3 đơn vị, vậy ta được số 213

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 73 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Mẫu:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Số: 286

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Em làm tương tự với các số tiếp theo và được kết quả như sau: 

a) 286 = 200 + 80 + 6                                                          b) 434 = 400 + 30 + 4

c) 790 = 700 + 90                                                                 d) 805 = 800 + 5

Luyện tập 3: Trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đọc số, viết số.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em lần lượt đọc và viết các số trong bảng, em được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Em thấy đây là dãy số liên tiếp nhau, nên em lần lượt điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Vậy em được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

(>, =, <)?

570 …… 600                                                254 …… 200 + 50 + 4

879 …… 890                                                254 …… 200 + 5 + 4

413 …… 423                                                254 …… 500 + 20 + 4

Trả lời:

254 …… 200 + 50 + 4

Em có: 200 + 50 + 4 = 254, mà 254 = 254. Vậy 254 = 200 + 50 + 4

Em lần lượt so sánh các số tiếp theo và được kết quả như sau: 

570 < 600                                                      254 = 200 + 50 + 4

879 < 890                                                      254 > 200 + 5 + 4

413 < 423                                                      254 < 500 + 20 + 4

Luyện tập 6: Trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Một trang trại nuôi gà, lợn, vịt.

Số con gà là số liền sau của 200.

Số con vịt là số liền trước của 200.

Số con lợn là số gồm 2 trăm và 2 đơn vị.

Con vật nào có nhiều nhất?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em có: 

Số liền sau của số 200 là số 201, mà số con gà là số liền sau của 200, nên số con gà là 201 con.

Số liền trước của số 200 là số 199, mà số con vịt là số liền trước của 200, nên số con vịt là 199 con.

Số gồm 2 trăm và 2 đơn vị là số 202, mà số con lợn là số gồm 2 trăm và 2 đơn vị, nên số con lợn là 202 con. 

199 < 201 < 202 nên số con lợn có nhiều nhất.

Vậy em được kết quả như sau: 

Số con gà là 201

Số con vịt là 199

Số con lợn là 202

Vậy con lợn có nhiều nhất

Luyện tập 7: Trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Bà Tư trồng mỗi luống 5 cây bắp cải. Hỏi 8 luống có bao nhiêu cây bắp cải?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Để tính số cây bắp cải bà Tư trồng được, em lấy số luống là 8 luống nhân với số cây bắp cải trồng ở một luống là 5 cây. Em có phép tính: 8 × 5 = 40 (cây).

Vậy: 

Số cây bắp cải trồng được là : 8 × 5 = 40 cây bắp cải.

Luyện tập 8: Trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số học sinh một lớp 2 lựa chọn màu sắc các bạn yêu thích nhất.

Màu yêu thích nhất của chúng em

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

a) Có bao nhiêu học sinh thích mỗi màu sắc trên?

b) Số học sinh thích màu xanh dương nhiều hơn số học sinh thích màu hồng là bao nhiêu?

c) Màu nào có số học sinh thích nhiều nhất?

Trả lời:

Em quan sát biểu đồ tranh và đếm số Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo. để tính được số học sinh thích mỗi màu sắc trên.

a) Có 32 học sinh thích màu sắc trên.

Để tính số học sinh thích màu xanh dương nhiều hơn số học sinh thích màu hồng là bao nhiêu, em lấy số học sinh thích màu xanh dương là 8 học sinh trừ đi số học sinh thích màu hồng là 5 học sinh. Em có phép tính: 8 – 5 = 3 học sinh. Vậy: 

b) Số học sinh thích màu xanh dương nhiều hơn số học sinh thích màu hồng là 3 học sinh.

Em đếm số học sinh thích ở mỗi màu, em có: số học sinh thích màu đỏ là 12 học sinh, màu hồng là 5 học sinh, màu vàng là 7 học sinh, màu xanh dương là 8 học sinh. 

Vậy: 

c) Màu đỏ có số học sinh thích nhiều nhất.

Luyện tập 9: Trang 76 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đoạn đường từ trường học đến đâu là dài nhất, là ngắn nhất?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Đoạn đường từ trường đến nhà sách dài 1 km, đến nhà văn hóa dài 900 m, đến công viên dài 750 m.

Đổi 1 km = 1000 m; 1000 > 900 > 750 nên 1 km > 900 m > 750 m 

Vậy: 

Đoạn đường từ trường học đến nhà sách là dài nhất.

Đoạn đường từ trường học đến công viên là ngắn nhất.

Luyện tập 10: Trang 76 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm một vài đồ vật có dạng khối đã học.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 73, 74, 75, 76 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em quan sát các đồ vật trong hình vẽ và tìm ra các đồ vật có dạng hình khối đã học là khối hình hộp hình chữ nhật, khối hình cầu, khối hình trụ. Em được kết quả như sau: 

Khối hình hộp chữ nhật: Hộp sữa, tủ lạnh, …

Khối hình cầu: Dưa hấu, quả cam….

Khối hình trụ : lọ muối, xoong …

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên