Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 92 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính.

182 – 127                               209 – 145                               350 – 18 

518 – 324                               670 – 346                               409 – 55 

Trả lời:

Phép tính: 182 – 127 

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 2 không trừ được 7, em lấy 12 – 7 bằng 5, viết 5 (nhớ 1 sang hàng chục)

Trừ chữ số hàng chục: 2 thêm 1 bằng 3, 8 – 3 bằng 5, viết 5.

Trừ chữ số hàng trăm: 1 – 1 bằng 0.

Vậy: 182 – 127 = 55.           

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 93 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Để tính mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam, em thực hiện phép tính ở mỗi con vật.

Con bò sữa: 630 kg – 150 kg

Em thực hiện phép tính: 630 – 150 

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 0 – 0 bằng 0, viết 0; trừ chữ số hàng chục: 3 không trừ được 5, em lấy 13 – 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng trăm); trừ chữ số hàng trăm: 1 thêm 1 bằng 2, 6 – 2 bằng 4, viết 4. Nên: 630 – 150 = 480.

Vậy con bò sữa nặng: 630 kg – 150 kg = 480 kg.

Em thực hiện các phép tính tiếp theo để tính cân nặng của mỗi con vật và được kết quả như sau:

630 kg – 150 kg = 480 kg

270 kg + 230 kg = 500 kg

180 kg + 40 kg = 220 kg

700 kg – 450 kg = 250 kg

Em có: 500 kg > 480 kg > 250 kg > 220 kg.

Nên con trâu nặng nhất ( 500 kg ) và con lợn nhẹ nhất ( 220 kg ).

Vậy em có kết quả như sau:

a) Con bò sữa nặng 480 kg, con trâu nặng 500 kg, con lợn nặng 220 kg, con bò nặng 250 kg

b) Con trâu nặng nhất, con lợn nhẹ nhất

Luyện Tập 2: Trang 93 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500.

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500, nên để điền vào chỗ trống em thực hiện các phép tính theo hàng và cột. 

200 + 150 + ? = 500

Em thực hiện phép tính: 200 + 150 = 350 

350 + ? = 500, để tính được số còn thiếu em lấy 500 – 350 bằng 150.

Nên 200 + 150 + 150 = 500

Em làm tương tự với các hàng hay cột còn lại để tính được số còn thiếu và được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 93 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số? 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Em có phép tính: 390 – 375 = 15 , 375 – 360 = 15

Nên số ở hai hình tròn liền kề nhau có hiệu bằng 15.

Để điền được số vào hình tròn xanh lá em thực hiện phép tính: 360 - ? = 15 hay ? – 330 = 15.

Phép tính: 360 - ? = 15. Để tính được số ở vị trí còn thiếu, em lấy 360 – 15 bằng 345. Nên 360 – 345 = 15

Vậy em điền số 345 vào hình tròn xanh lá. Em điền được như sau:

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số ki-lô-gam xoài cát gia đình bà Ba thu hoạch được, em lấy số xoài gia đình bà Ba thu hoạch được là 965 kg trừ đi số xoài tượng mà gia đình bà Ba thu hoạch được là 375 kg. Em có phép tính: 965 kg – 375 kg = 590 kg.

Vậy: 

Số xoài cát là: 965 – 375 = 590 kg

Luyện tập 5: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm chỗ sai trong các phép tính sau. Hãy làm lại cho đúng.

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Vui học: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Thử thách: Trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Chữ số? 

Toán lớp 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên