Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 99 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Làm theo mẫu.

Mẫu:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 100 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đọc và viết số.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 100 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

c)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

d)

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

a) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 1 đơn vị, nên em điền được như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

b) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 2 đơn vị, nên em điền được như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

c) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 5 đơn vị, nên em điền được như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

d) Hai số liền kề nhau hơn kém nhau 10 đơn vị, nên em điền được như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 100 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp.

Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng:

Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số.

Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con.

Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110.

Số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số 90. Mà số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2A là 90 con.

Để tính số hạc giấy của lớp 2B, em lấy số hạc giấy của lớp 2A là 90 con cộng với số hạc giấy mà lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con. Em có phép tính: 90 + 5 = 95 con. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2B là : 90 + 5 = 95 con

Số liền trước của số 110 là số 109. Mà số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2C là 109 con.

Số liền sau của số 110 là số 111. Mà số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110. Vậy: 

Số hạc giấy của lớp 2D là 111 con.

Vậy em được kết quả như sau: 

Số hạc giấy của lớp 2A là 90 con.

Số hạc giấy của lớp 2B là : 90 + 5 = 95 con

Số hạc giấy của lớp 2C là 109 con.

Số hạc giấy của lớp 2D là 111 con.

Luyện tập 5: Trang 101 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

(>, =, <)?

497 …… 502                        685 …… 680                        378 …… 300 + 70 + 8        

824 …… 828                        781 …… 399                        137 …… 300 + 10 + 7

921 …… 912                        254 …… 263                        564 …… 500 + 64   

Trả lời:

Em so sánh các số ở mỗi phần và được kết quả như sau:

497 < 502                  685 > 680                              378 = 300 + 70 + 8   

824 < 828                  781 > 399                              137 < 300 + 10 + 7

921 > 912                  254 < 263                              564 = 500 + 64         

Luyện tập 6: Trang 101 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đổi chỗ hai hình để các số được sắp xếp theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

b) Từ bé đến lớn.

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

a) Từ lớn đến bé.

Em sắp xếp các số ở mỗi hình theo thứ tự từ lớn đến bé, em có: 614, 594, 575, 570.

Vậy em đổi chỗ hình màu tím và màu xanh lá để các số được sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé. Em được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

b) Từ bé đến lớn.

Em sắp xếp các số ở mỗi hình theo thứ tự từ bé đến lớn, em có: 369, 407, 417, 419.

Vậy em đổi chỗ hình màu cam và màu hồng để các số được sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn. Em được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 101 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Ước lượng. 

Toán lớp 2 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101 | Chân trời sáng tạo.

Ước lượng: Có khoảng …… quả dâu.

Trả lời

Em ước lượng có 11 nhóm quả dâu. Mỗi nhóm có 10 quả dâu tây. Vậy có (10 quả, 20 quả, 30 quả, 40 quả, 50 quả, 60 quả, 70 quả, 80 quả, 90 quả, 100 quả, 110 quả)

Em ước lượng có khoảng 110 quả dâu

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên