Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Quan sát hình em thấy:

Mỗi số trong ô trống là kết quả của các tích trong bảng nhân 2.

Trong bảng nhân 2, tích sau bằng tích trước đếm thêm 2.

Em có: ô thứ 4 là: 6 + 2 = 8

Ô thứ 5 là: 8 + 2 = 10

Ô thứ 7 là: 12 + 2 = 14

Ô thứ 8 là: 14 + 2 = 16

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 2: Trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đố bạn các phép tính nhân trong bảng.

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Quan sát hình, em thấy: 

Các số đếm thêm 2, cũng là các tích trong bảng nhân 2 (từ bé đến lớn và ngược lại).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

2 × 1                           2 × 4                           2 × 10

2 × 2                           2 × 5                           2 × 8

2 × 3                           2 × 6                           2 × 9

Trả lời:

Em dựa vào bảng nhân 2 để tính nhẩm, kết quả như sau:

2 × 1 = 2                                2 × 4 = 8                                2 × 10 = 20

2 × 2 = 4                                2 × 5 = 10                              2 × 8 = 16

2 × 3 = 6                                2 × 6 = 12                              2 × 9 = 18

Luyện tập 3: Trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

2 × …… = 4                          2 × …… = 6                          2 × …… = 8

2 × …… = 14                        2 × …… = 16                        2 × …… = 18

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân 2, em tìm thừa số còn thiếu để điền vào chỗ chấm:

Kết quả như sau:

2 × 2 = 4                                2 × 3 = 6                                2 × 4 = 8

2 × 7 = 14                              2 × 8 = 16                              2 × 9 = 18

Vui học: Trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Quan sát bức tranh sau. 

            10 con vịt có …… cái cánh

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 14, 15 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Đề bài hỏi: 10 con vịt có bao nhiêu cái cánh? 

Mỗi con vịt có 2 cái cánh.

2 cái cánh được lấy 10 lần.

Em có phép tính nhân 2 × 10 = 20 

Vậy 10 con vịt có 20 cái cánh.

Em điền kết quả như sau:

10 con vịt có 20 cái cánh

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên