Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5. 

Mẫu:

Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 2: Trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đố bạn tìm các thương trong bảng chia 5.

Mẫu:

Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân 5, em tìm các thương trong bảng chia 5 như sau:

5 : 5 = ?

5 × 1 = 5

5 : 5 = 1

10 : 5 = ?

5 × 2 = 10

10 : 5 = 2

15 : 5 = ? 

5 × 3 = 15

15 : 5 = 3

20 : 5 = ? 

5 × 4 = 20

20 : 5 = 4

25 : 5 = ?

5 × 5 = 25

25 : 5 = 5

30 : 5 = ?

5 × 6 = 30

30 : 5 = 6

35 : 5 = ? 

5 × 7 = 35

35 : 5 = 7

40 : 5 = ? 

5 × 8 = 40

40 : 5 = 8

45 : 5 = ? 

5 × 9 = 45

45 : 5 = 9

50 : 5 = ?

5 × 10 = 50

50 : 5 = 10

Luyện tập 1: Trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

20 : 5                          15 : 5                          45 : 5                          10 : 5                          5: 5

30 : 5                          25 : 5                          35 : 5                          50 : 5                          40 : 5

Trả lời:

Dựa vào bảng chia 5, em thực hiện tính nhẩm, kết quả như sau:

20 : 5 = 4                   15 : 5 = 3                   45 : 5 = 9                   10 : 5 = 2       5 : 5 = 1

30 : 5 = 6                   25 : 5 = 5                   35 : 5 = 7                   50 : 5 = 10     40 : 5 = 8

Luyện Tập 2: Trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

… : 5 = 5                   … : 5 = 7                   … : 5 = 10                 … : 5 = 8

… : 5 = 6                   … : 5 = 4                   … : 5 = 9                   … : 5 = 3

Trả lời:

Dựa vào bảng chia 5, em tìm số bị chia trong các phép tính chia, kết quả như sau:

25 : 5 = 5                   35 : 5 = 7                   50 : 5 = 10                 40 : 5 = 8

30 : 5 = 6                   20 : 5 = 4                   45 : 5 = 9                   15 : 5 = 3

Luyện tập 3: Trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi hình ảnh thể hiện một số. Em hãy tìm các số đó.

a)

Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 | Chân trời sáng tạo.

b) 

Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 25, 26 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình ảnh, em thấy

a) Mỗi con vật giống nhau thể hiện cùng một số.

- Phép tính đầu là phép chia 50 cho một số được kết quả bằng 10.

Dựa vào bảng chia 5, em thấy 50 : 5 = 10.

Em thay vị trí của con mèo là số 5.

- Ở phép nhân, em thấy thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là con vịt, tích là 10.

Dựa vào bảng nhân 5, em thấy: 5 × 2 = 10.

Em thay vị trí con vịt là số 2

- Ở phép chia thứ 3, số bị chia là con gà, số chia là 2, thương là 10.

Dựa vào bảng chia 2, em thấy 20 : 2 = 10

Em thay vị trí con gà là số 20.

b) Hai con cú có tổng là 10, em thấy 5 + 5 = 10.

Em thay vị trí con cú là số 5.

- Phép tính số 2, số bị chia là 30, số chia là 5, thương là con công.

Số ứng với con công là 30 : 5 = 6.

- Phép tính số 3, số bị chia là 6, số chia là con ong, thương là 3.

Dựa vào bảng chia 2, em thấy 6 : 2 = 3.

Vậy vị trí con ong là số 2.

Em điền kết quả như sau:

a) 50 : 5 = 10                         b) 5 + 5 = 10

    5 × 2 = 10                              30 : 5 = 6

    20 : 2 = 10                             6 : 2 = 3

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên