Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Tình hình ảnh phù hợp với số.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

b) Sắp xếp các số 530, 300, 350, 305 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trả lời:a) Quan sát tranh, em thấy:

Số thứ nhất gồm 3 thẻ trăm, 5 thẻ chục. Viết là 350. Em nối số thứ nhất với bạn Gấu nâu.

Số thứ hai gồm 2 thẻ trăm, 10 thẻ chục, 10 thẻ chục bằng 1 thẻ trăm nên em có số thẻ trăm là 3. Viết số là 300. Em nối số thứ hai với bạn Rùa.

Số thứ ba gồm 3 thẻ trăm, 5 thẻ đơn vị. Viết là 305. Em nối số thứ 3 với bạn Cú mèo.

Số thứ tư gồm 5 thẻ trăm, 3 thẻ chục. Viết là 530. Em nối số thứ 4 với bạn Sư tử.

Em nối kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

b) 300, 305, 350, 530

Luyện Tập 2: Trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Làm theo mẫu.

Mẫu:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Số gồm:

a) 5 trăm, 7 chục, 6 đơn vị.

b) 8 trăm, 3 đơn vị.

c) 9 trăm, 2 chục.

Trả lời:

a) 576 = 500 + 70 + 6; năm trăm bảy mươi sáu

b) 803 = 800 + 3; tám trăm linh ba

c) 920 = 900 + 20; chín trăm hai mươi 

Luyện tập 3: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết số, đọc số. 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Ở hàng ngang màu vàng, cách số cách nhau 2 đơn vị. Để tìm số đứng sau, em thêm số đứng trước với 2 đơn vị. Các số cần điền vào chỗ trống từ trái sang phải lần lượt là: 908, 910, 914, 920

Ở hàng ngang màu xanh da trời, các số cách nhau 5 đơn vị. Để tìm số đứng sau, em thêm số đứng trước với 5 đơn vị. Các số cần điền vào chỗ trống từ trái sang phải lần lượt là: 420, 435, 440, 450.

Em điền kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Chọn thẻ số thích hợp cho mỗi cây.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình em thấy:

- Trên tia số:

Vị trí của cây xoài là số 698.

Vị trí của cây đu đủ là số 701.

Vị trí của cây chuối là 704.

Vị trí của cây dừa là 706.

Trên mỗi loại quả có một thẻ số, em nối các thẻ số đó với số tương ứng trên tia số, được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

(>, =, <)?

597 …… 603                                    450 …… 400 + 50

826 …… 818                                    405 …… 400 + 5

654 …… 659                                    400 + 50 …… 400 + 5

Trả lời:

Em thực hiện so sánh tương tự cách so sánh các số có 3 chữ số, kết quả như sau:

597 < 603                                          450 = 400 + 50

826 > 818                                          405 = 400 + 5

654 < 659                                          400 + 50 > 400 + 5

Luyện tập 7: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Sắp xếp các túi kẹo từ ít tới nhiều.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Thực hiện phép so sánh các số có ba chữ số, em được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Tổ 1 được thưởng 68 bông hoa, tổ 2 được thưởng 93 bông hoa. Tính số bông hoa tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1, em thực hiện phép trừ: 93 – 68 = 25 (bông hoa)

Em trình bày như sau: 

Bài giải

Tổ hai được thưởng nhiều hơn tổ một số bông hoa là:

93 – 68 = 25 (bông hoa)

Đáp số: 25 bông hoa.

Luyện tập 9: Trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Quan sát bức tranh.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

a) Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Bạn Sên xuất phát từ nhà lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 để đến nhà bà ngoại.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Đúng (Đ) hay sai (S)?

 Sên đến nhà bà ngoại lúc:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Để tính chiều dài con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên, em thực hiện phép tính cộng: 16 dm + 22 dm + 42 dm = 80 dm.

b) 24 giờ = 1 ngày, nên Sên đã bò trong 24 giờ nghĩa là Sên đã bò hết 1 ngày. Vì thế đáp án đúng là: Sên đến nhà bà ngoại lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2.

Em trình bày kết quả như sau:

a) Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài: 16 dm + 22 dm + 42 dm = 80 dm

b) 

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 55, 56, 57, 58 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên