Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 82 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Đặt tính rồi tính.

458 – 333                               670 – 50                                 209 – 6 

 367 – 154                              726 – 12                                 815 – 5 

Trả lời:

Phép tính: 458 – 333

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 8 – 3 bằng 5, viết 5

Trừ chữ số hàng chục: 5 – 3 bằng 2, viết 2

Trừ chữ số hàng trăm: 4 – 3 bằng 1, viết 1

Vậy: 458 – 333 = 125.

Em thực hiện tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 1: Trang 83 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm:

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Em lần lượt thực hiện tính nhẩm các phép tính và được kết quả như sau:

700 – 300 = 400                                           350 – 120 = 230

900 – 600 = 300                                           670 – 60 = 610

800 – 200 = 600                                           840 – 200 = 640

1000 – 500 = 500                                         490 – 300 = 190

Luyện Tập 2: Trang 83 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết các phép tính.

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Với ba số ở trong quả bóng trên mái nhà, em lần lượt viết các phép tính cộng, trừ phù hợp. Em được kết quả như sau: 

400 + 600 = 1000

600 + 400 = 1000

1000 – 400 = 600

1000 – 600 = 400

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Chữ số?

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) 

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 5 + 4 = 9.

Cộng chữ số hàng chục: ? + 3 = 7, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 7 – 3 bằng 4

Cộng chữ số hàng trăm: 7 + ? = 8, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 8 – 7 bằng 1

Vậy: 745 + 134 = 879.

b)  

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: ? – 1 = 2, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 2 + 1 bằng 3.

Trừ chữ số hàng chục: 7 – 5 = 2

Trừ chữ số hàng trăm: 6 - ? = 2, muốn tìm số ở dấu ? em lấy 6 – 2 bằng 4

Vậy: 673 – 451 = 222

Em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Máy bay BT 252 chở các kiện hàng ghi phép tính có kết quả là 252.

Tìm kiện hàng không phải của máy bay BT 252.

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính ghi ở mỗi kiện hàng: 140 + 112 = 252,    689 – 437 = 252,   387 – 135 = 252,  240 + 22 = 262.

Máy bay BT 252 chở các kiện hàng ghi phép tính có kết quả là 252, mà 240 + 22 = 262 nên kiện hàng có ghi phép tính 240 + 22 không phải của máy bay.

Vậy: 

Kiện hàng không phải của máy bay BT 252 là : 240 + 22 = 262

Luyện tập 5: Trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Toán lớp 2 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84 | Chân trời sáng tạo.

Núi Bà Đen cao hơn núi Cấm …… m.

Trả lời :

Để tính núi Bà Đen cao hơn núi Cấm bao nhiêu mét, em lấy chiều cao của núi Bà Đen là 986 m trừ đi chiều cao của núi Cấm là 705 m. Em có phép tính: 986 – 705 = 281 m.

Vậy: 

Núi Bà Đen cao hơn núi Cấm 281 m.

Đất nước em: Trang 84 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm vị trí của Tây Ninh và tỉnh An Giang trên bản đồ.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên