Bail out of là gìNghĩa từ Bail out of

Ý nghĩa của Bail out of là:

  • Bảo lãnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Bail out of:

 
- I must BAIL my drunken brother OUT OF jail.
Tôi phải bảo lãnh người anh trai nghiện rượu ra khỏi nhà tù.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bail out of trên, động từ bail còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp