Bail out on là gìNghĩa từ Bail out on

Ý nghĩa của Bail out on là:

  • Dừng ủng hộ ai đó (khi họ bị phanh phui chuyện xấu)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bail out on:

 
- Everybody BAILED OUT ON him when the scandal broke.
Mọi người đã không ủng hộ anh ta nữa khi xảy ra scandal.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bail out on trên, động từ bail còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp