Beaver away at là gìNghĩa từ Beaver away at

Ý nghĩa của Beaver away at là:

  • Làm việc gì tích cực, chăm chỉ

Ví dụ minh họa cụm động từ Beaver away at:

 
-  I have to BEAVER AWAY AT it or else I will fail the course.
Tôi phải học tập tích cực nếu không tôi sẽ trượt.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Beaver away at trên, động từ Beaver còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp