Beaver away là gìNghĩa từ Beaver away

Ý nghĩa của Beaver away là:

  • Làm việc, học tập tích cực, chăm chỉ

Ví dụ minh họa cụm động từ Beaver away:

 
- She's BEAVERING AWAY before her exams.
Cô ấy học tập chăm chỉ trước kì thi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Beaver away trên, động từ Beaver còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp