Bet out là gìNghĩa từ Bet out

Ý nghĩa của Bet out là:

  • Trồng (cây con, cây ươm, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bet out:

 
-  I BEDDED the plants OUT when the weather warmed up.
Tôi đã trồng các cây con khi thời tiết đã ấm lên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bet out trên, động từ Bet còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp