Belong with là gìNghĩa từ Belong with

Ý nghĩa của Belong with là:

  • Thuộc về, có quan hệ với, liên quan với

Ví dụ minh họa cụm động từ Belong with:

 
- Does this disc BELONG WITH those on the shelf?
Có phải cái đĩa này có liên quan tới các đĩa khác trên giá không?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Belong with trên, động từ Belong còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp