Belt out là gìNghĩa từ Belt out

Ý nghĩa của Belt out là:

  • Hát hoặc chơi cái gì ầm ĩ

Ví dụ minh họa cụm động từ Belt out:

 
- They BELTED OUT the national anthems before the game.
Họ hát ầm ĩ bài ca vui truyền thống trước khi bắt đầu trò chơi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Belt out trên, động từ Belt còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp