Belt up là gìCụm động từ Belt up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Belt up

Ý nghĩa của Belt up là:

  • Im lặng

Ví dụ minh họa cụm động từ Belt up:

 
- She told the students to BELT UP because they were making so much noise.
Cô giáo bảo các sinh viên trật tự bởi vì họ đang nói chuyện quá ồn ào.

Nghĩa từ Belt up

Ý nghĩa của Belt up là:

  • Thắt chặt dây an toàn

Ví dụ minh họa cụm động từ Belt up:

 
- I told the kids to BELT UP before I started the car.
Tôi bảo bọn trẻ thắt chặt dây an toàn trước khi tôi bắt đầu lái xe.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Belt up trên, động từ Belt còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp