Board-out là gìNghĩa từ Board out

Ý nghĩa của Board out là:

  • Sắp xếp chỗ ở cho thú cưng khi bạn đi đâu đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Board out:

 
- We BOARD our dog OUT with friends when we go abroad.
Chúng tôi sắp xếp cho chú chó ở với một vài người bạn khi chúng tôi đi nước
ngoài.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Board out trên, động từ Board còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp