Board up là gìNghĩa từ Board up

Ý nghĩa của Board up là:

  • Bịt kín (cửa, cửa sổ, ...) bằng gỗ, kim loại, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Board up:

 
- They BOARDED UP all the windows to stop people getting into the empty houses.
Họ đã bịt kín mọi cửa sổ để ngăn người ta đột nhập vào trong căn nhà trống.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Board up trên, động từ Board còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp