Bog down là gìNghĩa từ Bog down

Ý nghĩa của Bog down là:

  • Làm chậm lại tiến trình

Ví dụ minh họa cụm động từ Bog down:

 
- John got BOGGED DOWN in his research and didn't finish the project in time.
John đã bị làm chậm lại tiến trình trong cuộc nghiên cứu của anh ta và đã không
hoàn thành dự án đúng thời gian.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bog down trên, động từ Bog còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp