Bog off! là gìNghĩa từ Bog off!

Ý nghĩa của Bog off! là:

  • Cút đi, xéo đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Bog off!:

 
- He lost his temper and told her to BOG OFF.
Anh ta đã mất bình tĩnh và bảo cô ấy cút đi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bog off! trên, động từ Bog còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp