Boil down to là gìNghĩa từ Boil down to

Ý nghĩa của Boil down to là:

  • Chẳng khác gì, chung qui là

Ví dụ minh họa cụm động từ Boil down to:

 
-  It all BOILS DOWN TO money at the end of the day.
Nó chẳng khác gì số tiền vào cuối ngày.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Boil down to trên, động từ Boil còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp