Boil down là gìNghĩa từ Boil down

Ý nghĩa của Boil down là:

  • Tóm tắt lại, rút gọn lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Boil down:

 
-  The report's so long, I BOILED it DOWN into a two-page summary.
Bản báo cáo là quá dài, tôi đã tóm tắt nó lại trong hai trang giấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Boil down trên, động từ Boil còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp