Bone up on là gìNghĩa từ Bone up on

Ý nghĩa của Bone up on là:

  • Học tập chăm chỉ vì một mục tiêu nào đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Bone up:

 
- I need to BONE UP ON my French grammar for the test.
Tôi cần học ngữ pháp tiếng Pháp chăm chỉ cho kì thi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bone up onup trên, động từ Bone còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp