Bone up là gìNghĩa từ Bone up

Ý nghĩa của Bone up là:

  • Học hành chăm chỉ vì một lý do nào đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Bone up:

 
-  I will have to BONE UP to get a good result.
Tôi sẽ phải học tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bone up trên, động từ Bone còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp