Boss about là gìNghĩa từ Boss about

Ý nghĩa của Boss about là:

  • Chỉ huy (một cách hống hách)

Ví dụ minh họa cụm động từ Boss about:

 
- She BOSSES everyone ABOUT.
Cô ta chỉ huy mọi người một cách hống hách.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Boss about trên, động từ Boss còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp