Boss around là gìNghĩa từ Boss around

Ý nghĩa của Boss around là:

  • Chỉ huy (một cách hống hách)

Ví dụ minh họa cụm động từ Boss around:

 
- He BOSSES everyone AROUND.
Anh ta chỉ huy mọi người một cách hống hách.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Boss around trên, động từ Boss còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp