Bow down to là gìCụm động từ Bow down to có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bow down to

Ý nghĩa của Bow down to là:

  • Bày tỏ sự kính trọng (cúi đầu)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bow down to:

 
- They BOWED DOWN TO the queen.
Họ cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng tới Nữ Hoàng.

Nghĩa từ Bow down to

Ý nghĩa của Bow down to là:

  • Trung thành, hoàn toàn tuân lệnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Bow down to:

 
- They all BOW DOWN TO the dictator.
Tất cả họ đều hoàn toàn tuân lệnh kẻ độc tài.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bow down to trên, động từ Bow còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp