Bow to là gìNghĩa từ Bow to

Ý nghĩa của Bow to là:

  • Chấp thuận, phục tùng cái gì (mặc dù không sẵn lòng)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bow to:

 
- We're tired of having to bow to authority.
Chúng tôi mệt mỏi với việc phải phục tùng nhà cầm quyền.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bow to trên, động từ Bow còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp