Bowl along là gìNghĩa từ Bowl along

Ý nghĩa của Bowl along là:

  • Bon nhanh (xe)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bowl along:

 
- John looked at him, smiling, as they bowled along...
John nhìn vào anh ta, mỉm cười, khi họ đang bon nhanh...

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bowl along trên, động từ Bowl còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp