Bowl over là gìCụm động từ Bowl over có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bowl over

Ý nghĩa của Bowl over là:

  • Sửng sốt, kinh ngạc

Ví dụ minh họa cụm động từ Bowl over:

 
- I was BOWLED OVER by the news.
Tôi đã bị sửng sốt bởi tin tức đó.

Nghĩa từ Bowl over

Ý nghĩa của Bowl over là:

  • Đánh đổ, đánh ngã

Ví dụ minh họa cụm động từ Bowl over:

 
- He was BOWLED OVER by the crowd rushing out.
Cậu ta bị xô ngã bởi đám đông chen lấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bowl over trên, động từ Bowl còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp