Box in là gìNghĩa từ Box in

Ý nghĩa của Box in là:

  • Kẹt, nhốt vào chỗ hẹp và không thể di chuyển (phương tiện giao thông)

Ví dụ minh họa cụm động từ Box in:

 
- I was BOXED IN by the bus and couldn't change lane.
Tôi bị kẹt bởi chiếc xe buýt và không thể đổi làn đường.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Box in trên, động từ Box còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp